Machtigingsformulier Oudervereniging_20140826

Machtigingsformulier
R.K. Basisschool St. Willibrordus
Schoolstraat 15 5561 AH Riethoven
Hierbij machtig ik,
Naam: ________________________________________________________
Adres: ________________________________________________________
Postcode + woonplaats: __________________________________________
De oudervereniging St. Willibrordusschool te Riethoven om de ouderbijdrage van:
Kind 1: ____________________________
Kind 2: ____________________________
Kind 3: ____________________________
Kind 4: ____________________________
Af te schrijven van:
IBAN Bank/postbankrekeningnummer : ____________________________
tenaamstelling rekening
: ____________________________
voor de ouderbijdrage van bovenstaand(e) kind(eren).
Deze bijdrage wordt geïncasseerd per 1 september van elk schooljaar totdat het kind van school af is.
Plaats: __________________________
Datum: __________________________
Handtekening: ____________________
De oudervereniging
St. Willibrordusschool Riethoven