Andere Rechtspersonen VSO Vereniging Stichting Winstoogmerk Ja

Andere Rechtspersonen Winstoogmerk Winstuitkering Commercieel Aansprakelijkheid Inbreng VSO Ja, verplicht, maar niet het hoofddoel Ja Kan Afhanelijk van vorm Door vennoten Bestuur Afhankelijk van vorm Oprichting Afhankelijk van vorm Ontbinding Afhankelijk van vorm Vereniging Nee Stichting Nee Nee Nee Beperkt Niet veplicht, schenkingen boven 100.000 euro toestemming Minister van Justitie 2-­‐3 oprichters en 2 soorten leden: -­‐ werkelijke leden -­‐ toegetreden leden VZW: Neerleggen oprichtingsakte + benoemingsakte bestuurders @ Griffie Sanctie = dilatoire exceptie Activa gaan naar vereniging met gelijkaardig doel Nee Ja, als in het doel past Beperkt Door de stichter 3 bestuurders, 1 stichter collegiaal bestuur Privaat: neerlegging authentieke akte @ griffie Publiek: erkenning door KB Onder gerechtelijke controle: vermogen naar andere gelijkaardige stichting of terug naar stichter indien belangeloos doel volbracht