Bestuurders in BV met 40% aandeel geen

Bestuurders in BV met 40% aandeel geen werknemersverzekeringen!
Bestuurders BV i.c. geen werknemer voor de werknemersverzekeringen
Volgens de rechtbank heeft de inspecteur de bestuurders die beiden een belang hebben van 40%
in de besloten vennootschap in dit geval ten onrechte gekwalificeerd als werknemer voor de
werknemersverzekeringen.
X BV exploiteert een expeditiebedrijf en is op 5 januari 2007 opgericht. A en B bezitten ieder 50%
van de aandelen en zijn beiden statutair bestuurder. Op 22 augustus 2007 hebben A en B hun
belang in X ondergebracht in hun persoonlijke houdstermaatschappijen Y en Z. X heeft met beide
houdstermaatschappijen een managementovereenkomst gesloten. Sindsdien ontvangen A en B hun
beloning voor hun bestuurswerkzaamheden niet meer van X, maar via Y en Z. Op 11 september
2008 is een derde aandeelhouder tot X toegetreden, te weten Q. De vennootschappen Y en
Z bezitten sindsdien ieder 40% van de aandelen van X. Q bezit 20%. In 2011 heeft de inspecteur
een boekenonderzoek bij X ingesteld. De inspecteur heeft naheffingsaanslagen loonheffingen
opgelegd. Hij stelt dat beide bestuurders kwalificeren als werknemer voor de
werknemersverzekeringen.
In geschil is of X premies werknemersverzekeringen verschuldigd is voor A en B vanaf de
datum van de aandelenoverdracht op 11 september 2008.
Naar het oordeel van de rechtbank vloeit uit art. 2, eerste lid, aanhef en letter c, van de ‘Regeling
aanwijzing directeur-grootaandeelhouder’ en de toelichting daarop voort dat A en B als directeurgrootaandeelhouders moeten worden aangemerkt. Immers zij zijn statutair bestuurder van X en zij
kunnen – middels hun persoonlijke houdstervennootschappen – met ieder 40% een gelijk aantal
stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders uitbrengen. Anders dan de inspecteur
heeft gesteld, verhindert het feit dat Q 20% van de stemmen kan uitbrengen niet dat A en B als
directeur-grootaandeelhouders in de zin van de Regeling kunnen gelden voor toepassing van de
relevante bepalingen.
De inspecteur heeft beide bestuurders derhalve ten onrechte als werknemer
gekwalificeerd voor de werknemersverzekeringen.
Rechtbank Noord-Nederland, 16 oktober 2014, nr. 13 _ 4759, ECLI:NL:RBNHO:2014:9589