Leerstof Leerplandoelstellingen Aantal lesuren - Inleiding p

Leerstof
-- Inleiding
pp opdracht 1
pp opdracht 2
-- Geschiedenis van de ruimtevaart
pp opdracht 3
pp opdracht 4
pp opdracht 5
-- Beroepen in de ruimtevaart
• Astronaut of kosmonaut
pp ICT-oefening 1
• Een ploeg rond de astronaut
pp opdracht 6
pp opdracht 7
-- Ruimtepuin of ruimteafval
• Natuurlijk ruimtepuin
pp ICT-oefening 2
• Ruimteafval veroorzaakt
door de mens
pp opdracht 8
pp ICT-oefening 3
Leerplandoelstellingen Aantal lesuren
Week 1
21, 25
3, 23, 25, 28
3, 23, 25, 28
3
28
27, 28
28
24, 27, 28
24, 27, 28
22
22
Leerstof
-- Ruimtetransport
pp opdracht 9
pp ICT-oefening 4
pp opdracht 10
-- Van lancering tot landing
• De lancering
pp onderzoeksopdracht 1
pp onderzoeksopdracht 2
pp opdracht 11
• In maatpak de ruimte in
pp opdracht 12
pp opdracht 13
pp ICT-oefening 5
• In de ruimte in het ISS
pp Hoe ver is het ISS van
ons verwijderd?
∘∘ICT-oefening 6
pp Opbouw van het ISS
∘∘ICT-oefening 7
pp Leven en werken in het
ISS
∘∘opdracht 14
∘∘ICT-oefening 8
-- De landing
pp onderzoeksopdracht 3
pp onderzoeksopdracht 4
pp ICT-oefening 9
pp opdracht 15
Leerplandoelstellingen Aantal lesuren
Week 2
21
7, 21
3, 6, 21, 28
24
1, 19, 24
1, 3, 12, 19, 24
3, 6, 12
23
6, 23, 24
6
3, 7, 24
28
23, 28
8
1, 7, 12, 19
1, 3, 6, 7, 12, 19
7
Ruimtetoerist
2
Leerstof
-- Aardobservatie
pp ICT-oefening 10
• De communicatiesatelliet
pp opdracht 16
pp ICT-oefening 11
pp opdracht 17
• De navigatiesatelliet
pp opdracht 18
pp opdracht 19
pp opdracht 20
pp opdracht 21
pp opdracht 22
• De weersatelliet
pp ICT-oefening 12
pp opdracht 23
pp opdracht 24
-- Voor- en nadelen van de
ruimtevaart
• Voor en tegen
pp opdracht 25
pp opdracht 26
• Voor of tegen
pp opdracht 27
Realisatieoefening:
Een raket maken
Realisatieoefening:
Een raket maken
Realisatieoefening:
Een raket maken
Leerplandoelstellingen Aantal lesuren
Week 3
6, 23
23
7
23
7
23
7
23, 24
23
23
23, 24, 29
3, 6, 10, 22
3, 6, 10, 22
15, 22
2, 11, 12, 13, 15, 16, 19 Week 4
2, 11, 12, 13, 15, 16, 19 Week 5
2, 11, 12, 13, 15, 16, 19 Week 6
Toepassingsgebieden TRANSPORT, CONSTRUCTIE, ENERGIE en
INFORMATIE EN COMMUNICATIE komen in ruimtetoerist aan bod.
(Zie aangeduide mindmap)
Ruimtetoerist
3