Diensten van de cel Online (www.webguide.belgium.be)

ProductenendienstencatalogusKanselarijvandeEersteMinister
Webguide
Dienst Domein Synoniemen Webguide (Dé webgids van de federale overheid) Bondige omschrijving Doelgroep Doelstelling Webcommunicatie / elektronische federale overheidscommunicatie Domeinnamen (DNS), Search Engine Optimisation (SEO) Search Engine Advertising (SEA), Usability, webstandards, … Webguide.belgium.be helpt communicatieverantwoordelijken, webmasters en ICT‐medewerkers van de federale overheid bij het ontwerpen, bouwen, onderhouden, optimaliseren en promoten van hun websites. Enkel federale overheden en instellingen. Uitgebreide omschrijving Streven naar een eenvormige federale elektronische overheidscommunicatie via een duidelijke communicatie over principes, richtlijnen, regels, designpatronen, handleidingen, producten en diensten. Om de federale webcommunicatie zo goed en zo uniform mogelijk te maken, stelt de FOD Kanselarij van de Eerste Minister zijn expertise ter beschikking van federale communicatoren en IT’ers die zich bezighouden met webcommunicatie. Aangeboden diensten :  Methodologie advies  Advies rond de keuze van een CMS (content management system)  Advies over ergonomie en usability  Advies over schrijven voor het web  Hosting  Grafisch material (logo .be, federale header)  Aankoop en beheer van DNS  Toegankelijkheidaudits (via Anysurfer)  Optimisatie voor zoekmotors (SEO)  Publicatie van nieuwsberichten op het federale portaal  Hulp bij het aanmaken van elektronische Producten en diensten ‐ FOD Kanselarij van de Eerste Minister ProductenendienstencatalogusKanselarijvandeEersteMinister



nieuwsbrieven Hulp bij het aanmaken van banners Advies over het gebruik van sociale media … Doorlooptijd Kostprijs Afhankelijk van de aanvraag en nodige begeleiding. Gratis Voorwaarden en afspraken Dienst Contact Website Aanverwante producten en diensten Vraag per mail versturen naar de verschillende verantwoordelijken, die de vraag zullen beantwoorden. Cel Online binnen de AD Externe Communicatie Met de coördinator van de cel Online, Anne Kröther‐Delandat Via het algemene adres: [email protected] www.webguide.belgium.be  Federale informatiecampagnes  Informatie en nieuws op www.belgium.be  Communiceren met de pers: www.presscenter.org Producten en diensten ‐ FOD Kanselarij van de Eerste Minister