Download hier mijn

Met het Hart
voor
basisscholen
Het mooiste dat je
kunt zijn is jezelf
ondersteuning van kinderen, leerkrachten en ouders
Kunnen jouw leerlingen meer
zelfvertrouwen en een betere
zelfbeheersing gebruiken?
Ik bied:
• Praktische groepstrainingen in
weerbaarheid op basisscholen.
• Individuele begeleiding op school
voor kinderen met sociale,
emotionele of gedragsproblemen.
www.methethart.nl
Met het Hart
voor basisscholen
Kinderen leren het beste in een veilige
omgeving waarin ze hun persoonlijke
talenten kunnen ontwikkelen. Zo kunnen ze
de mooiste versie van zichzelf worden.
Ondersteuning bij het werken aan:
•Een veilige sfeer op school en respect
voor elkaar.
•Aandacht voor leerlingen met sociaal
emotionele of gedragsproblemen
•Samen met ouders sterk staan voor de kinderen
r
Rots en Wategen
Groepstrainin
amma
effectief progr
Een bewezen
t
erking op he
•Preventieve w
stgedrag
ontstaan van pe
ale
training & soci
ds
ei
rh
aa
rb
ee
W
•
aining
ool
competentie tr
van de basissch
n
pe
oe
gr
le
al
•Voor
Individuele an
begeleiding v
leerlingen
Lezingen en
workshops
ogramma
•Interactief pr
en leerkrachten
•Voor ouders
Voor meer informatie:
www.methethart.nl
ing
e begeleid
•Psychosocial
op maat
Ank ’t Hart
Vondelingpark 87
6716 EM Ede
06 - 5165 3776
[email protected]
ondersteuning van kinderen, leerkrachten en ouders