Plandag

Plandag 2014
25 september 2014, DNS
Agenda
•
•
•
•
25-9-2014
ALV: benoemen van een nieuwe voorzitter
Werkgroepen: presentaties van de plannen voor het komende seizoen
VNM: hoe gaat de vereniging verder, welke opdracht krijgt het bestuur mee
Napraten met een drankje
2
Vogels
Landschapsbeheer
Heemtuin
Groenberaad
Flora
Educatie
De vereniging en de werkgroepen
VNM
Is de vereniging meer dan de optelsom van de werkgroepen?
25-9-2014
3
Uitdagingen / mogelijkheden
•
Jonge en actieve mensen bereiken:
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
Agenda van activiteiten duidelijker publiceren
(lokale kranten en websites)
Website restylen (IVN indeling en opmaak)
Facebook
Kunnen we iets met de naschoolse opvang.
Promotie en zichtbaarheid van de vereniging
in het algemeen (NLdoet, Burendag, ..).
Willen en kunnen we meegaan in verzoeken
van de gemeente over zelfbeheer, zwerfafval,
natuurontwikkeling, etc.
Zoeken van een nieuwe verenigingsruimte.
Samenwerking zoeken met IVN afdeling
Heuvelrug en Kromme Rijn.
Meer publieksactiviteiten organiseren
(bijvoorbeeld wandelingen).
Jubileumcommissie (voorjaar 2015), wie
durven de uitdaging aan?
25-9-2014
4