Boekenlijst in pdf

Boekenlijst Stichting Senia – Eerste Wereldoorlog, 2014 - 2015
Het aantal pagina’s dat genoemd wordt, is exclusief bronvermelding, noten, register, etc.
Boeken die wat meer studie vergen, wat minder makkelijk te lezen zijn, hebben in deze lijst het symbool 
is intussen een zesde druk verschenen in een voordelige
paperbackuitgave.
NON-FICTIE
Wim Klinkert, Samuël Kruizinga en Paul Moeyes, - Nederland
Neutraal. De Eerste Wereldoorlog. 1914 – 1918. Amsterdam,
G14-20. 2014, Uitgeverij Boom, 468 pagina’s excl. voetnoten e.d.,
maar inclusief 90 pagina’s illustraties. 
Nederland was niet in oorlog maar was er nauw
bij betrokken door haar liggingen tussen.
Duitsland dat haar wilde gebruiken om
grondstoffen en voedingsmiddelen in te voeren
en Engeland die dat wilde beletten. De
vooroorlogse theorie van de neutraliteitspolitiek
bleek op gespannen voet te staan met de
meedogenloze praktijk van de oorlogsvoering.
Nederland moest voortdurend schipperen,
improviseren en soms machteloos toezien om te voorkomen dat
één van de partijen haar zou aanvallen. Het ging gepaard met flinke
binnenlandse spanningen en toenemende frustratie. De auteurs
maken dit duidelijk met boeiende biografische schetsen van negen
prominenten: de koningin, ministers, militairen, zakenmensen en
een journalist. Ze beschrijven de neutraliteit in al zijn schakeringen
op een originele en overtuigende manier. Het is een boek dat
geïnteresseerden in deze oorlog niet mogen overslaan.
Koen Koch - Een kleine geschiedenis van de grote oorlog
1914 - 1918 . G11-02, Amsterdam, 2010, Uitgeverij Ambo, 473 p.
Uitgeverij AMBO, eerste druk is uitgekomen in 2010. Er
Stichting Senia
In een betrekkelijk klein bestek van ruim 400
bladzijden geeft de schrijver een heldere en zeer
goed leesbare uiteenzetting van de oorzaken, het
verloop en de gevolgen van wat in Engeland en
Frankrijk de Grote Oorlog wordt genoemd.
De politieke verwikkelingen die leidden tot het
uitbreken van de oorlog, die volgens velen
onvermijdelijk en ook zinloos was, worden
uitvoerig besproken; ook de belangrijkste slagen
komen royaal aan de orde.
Miranda Carter – Ondergang van het oude Europa
G11-01, Uitgeverij Balans, 2010, 600 p. 
De titel van dit boek in het Engels luidt ‘The three
emperors, three cousins, three empires and the
road to World War One’, eigenlijk geeft dit
precies weer, wat de auteur ons wil laten zien.
De aanloop tot de Eerste Wereldoorlog en vooral
de dynastieke verwevenheid tussen de
hoofdrolspelers is het onderwerp van dit werk.
De omvang van het boek moet niet afschrikken,
de nadruk op allerlei kleine menselijke facetten
voorkomt dat je als lezer de interesse verliest.
Boekenlijst Eerste Wereldoorlog, 2014
1
FICTIE
Jan Vantoortelboom – Meester Mitraillette
N14-31, Atlas Contact, 2014, 304 blz. 
De Eerste Wereldoorlog, een jonge schoolmeester
staat voor het vuurpeloton, als deserteur
veroordeeld tot de dood. Waarom is hij
gedeserteerd? Wat heeft de jongen Marcus
Verschoppen ermee te maken? En zijn moeder?
Jan Vantoortelboom laat op onnavolgbare wijze
zien hoe schuldgevoelens een leven kunnen
ontwrichten. In chronologisch wisselende
hoofdstukken lezen we in flashbacks hoe hij
opgroeit in Gent, botst met zijn ouders en als 22jarige onderwijzer een speciale band krijgt met één van zijn acht
leerlingen van klas zes.
Sfeervolle roman met vaak fraai Vlaams taalgebruik over een
goedwillende, kwetsbare persoon die ten onder gaat aan liefde,
noodlot en schuldgevoel.
Dit boek werd verkozen tot boek van de maand februari door het
boekenpanel van De Wereld draait Door.
E.M. Remarque – Van het westelijk front geen nieuws
N14-19. Uitgeverij E.J.Bijleveld, 1929, 203 pag.
In Van het westelijk front geen nieuws schildert schrijver Erich Maria
Remarque de Eerste Wereldoorlog vanuit het perspectief van een
jonge Duitse soldaat in Frankrijk. Vanaf de eerste
verschijning in 1929 is het werk een bestseller en
wordt het meer dan vijftig keer vertaald en twee keer
verfilmd. Politieke tegenstanders als de
Nationaalsocialisten hekelen het werk als een politiek
getinte antioorlogsroman en vernietigen bij
boekverbrandingen grote aantallen. Maar het werk is
en blijft vooral een indringende schets van de
Stichting Senia
loopgravenoorlog en van de dood. Het verhaalt hoe een hele
generatie - door de ogen van de gevoelig registrerende Paul
Bäumer - van huis vervreemdt. Als vele anderen meldt ook hij zich
in 1914 met zijn klassenkameraden vrijwillig, maar de gruwelijke
werkelijkheid ontneemt snel elke hoop op een heldhaftige of
rechtvaardige strijd.
Juist omdat het werk veel meer dan een pamflet is, boeien de harde
en meeslepend beschreven observaties tachtig jaar na verschijnen
nog. Al worden oorlogen nu op andere wijze gevoerd, de gevoelens
en gedachten van de actoren in die conflicten verschillen echter
niet.
Erwin Mortier - Godenslaap
N09-09. De Bezige Bij, 2008, 406 pag.
Een oude vrouw die de dood voelt naderen blikt terug op haar
kinderjaren, de liefdes die ze heeft gekend, haar huwelijk en de
jaren van de Eerste Wereldoorlog die ze met haar
moeder en haar broer in Frankrijk doorbracht.
Gaandeweg ontstaat een intiem panorama van België,
haar onduidelijke vaderland. Aan geen van de
gebeurtenissen wil ze meer nadruk geven dan aan
andere. Ze hunkert slechts naar een oneindig lange
zin, 'die al wat er is in zich opneemt, zoals een
hofdame uit de pruikentijd, in wier lokken een armada
van parels kapseist, haar talloze rokken optilt terwijl ze
de trappen van de opera betreedt – of de ladder naar het schavot.'
Pat Barker - Niemandsland (Regeneration)
N14-20. Uitgeverij De Geus Focus, 1995-2008, 318 pag.
Schotland, 1917: in het militaire hospitaal Craiglockhart behandelt
psychiater William Rivers getraumatiseerde slachtoffers van de
Eerste Wereldoorlog om ze uiteindelijk weer te kunnen terugsturen
naar de loopgraven in Frankrijk. Door de ogen van Rivers ervaart de
Boekenlijst Eerste Wereldoorlog, 2014
2
lezer de verschrikkingen die de mannen hebben doorstaan.
Iedereen reageert anders op de afschuwelijke gebeurtenissen op
het slagveld, waar ze getuige van zijn geweest. Een van hen is
Siegfried Sassoon, dichter en officier, die stelling neemt tegen de in
zijn ogen zinloze voortzetting van de oorlog. In het ziekenhuis
ontmoet Sassoon de jonge dichter Wilfred Owen.
In een eenvoudige, doeltreffende stijl geeft Barker een indringend
beeld van de gevolgen van de oorlog. Het verhaal wordt nog meer
levensecht door de vermenging van feit en fictie.
Stefan Hertmans – Oorlog en terpentijn
N14-08. De Bezige Bij, 2013, 304 pag.
Augustus 1914. In Londen melden duizenden
jongemannen zich aan om te gaan vechten tegen
de Duitsers. Martin Bromley, zeventien en te jong
voor het leger, probeert de twee jaar oudere John
Patterson te overreden samen in dienst te gaan,
maar die wil zijn droom om te gaan studeren niet
opgeven. Uiteindelijk slaagt Martin er met een list in
naar het front te vertrekken en blijft John achter in
een stad waar de druk op dienstweigeraars
toeneemt. Een verhaal over moed en lafheid, hoop en vriendschap,
gemis en verlangen.
Post voor mevrouw Bromley werd in 2012 genomineerd voor de
AKO Literatuurprijs en de Libris Literatuurprijs.
Vlak voor zijn dood in de jaren tachtig van de vorige
eeuw gaf de grootvader van Stefan Hertmans zijn
kleinzoon een paar volgeschreven oude cahiers. Het
leven van zijn grootvader bleek getekend door
armoedige kinderjaren in het Gent van voor 1900,
door gruwelijke ervaringen als frontsoldaat in de
Eerste Wereldoorlog en door een jonggestorven grote
liefde.
Hij sublimeerde zijn verdriet in de stilte van de schilderkunst. In een
poging dat leven te doorgronden schreef Hertmans zijn
herinneringen aan zijn grootvader op. Hij citeert uit diens
dagboeken en kijkt naar diens schilderijen,om uiteindelijk de ware
toedracht te ontsluieren. Hertmans vertelt dit verhaal met een
verbeeldingskracht waarover alleen grote schrijvers beschikken, en
in een vorm die een onuitwisbare indruk op de lezer achterlaat.
Oorlog en Terpentijn vormt een aangrijpende zoektocht naar een
leven dat samenviel met de tragiek van een eeuw – en een
postume, bijna mythische poging dat leven alsnog een stem te
geven.
Stefan Brijs – Post voor mevrouw Bromley
N14-22. Atlas | Contact, 2011, 512 pag.
Stichting Senia
Boekenlijst Eerste Wereldoorlog, 2014
3
ANDERE BOEKEN
Hierin speelt de Eerste Wereldoorlog een rol, maar vormt niet het
belangrijkste thema.
Tataren, Oostenrijkers en Russen. Het boek is goed geschreven,
voorzien van duidelijke kaarten en foto’s en is onmisbaar voor wie
iets wil begrijpen van de ontwikkelingen in deze regio. Het boek is
geplaatst op de longlist voor de Libris Geschiedenisprijs 2014.
NON-FICTIE
FICTIE
Alexander Waugh, De Wittgensteins. Geschiedenis van een
excentrieke familie. G14-21, De Bezige Bij, A’dam, 2008. 357 p.
Joseph Roth - Radetzkymars, 1932
N13-34. Vertaald uit het Duits door W. Wielek-Berg. Atlas Contact.
384 p
Het boek gaat over het wel en wee van de
steenrijke Weense familie Wittgenstein in de
periode rond de beide wereldoorlogen. Vader
Karl was grootindustrieel en kunstmecenas. Drie
van zijn zonen pleegden om verschillende
redenen zelfmoord. De twee andere zonen
werden wereldberoemd, Paul, die in de Eerste
Wereldoorlog zijn rechterarm verliest en voor
wie als eenarmige pianist vele grote
componisten pianoconcerten geschreven werden, en Ludwig als
filosoof in Cambridge. Hoewel katholiek opgevoed, werd de familie
in de Nazitijd als joods bestempeld, maar na veel gesteggel en
tegen inlevering van een belangrijk deel van hun kapitaal met rust
gelaten. Uitgebreid komen de politieke, economische en sociale
gebeurtenissen in Oostenrijk en daarbuiten aan bod.
Marc Jansen - Grensland. Een geschiedenis van
Oekraïne Amsterdam 2014, 269 blz. incl.
bibliografie, geografische namen en een
personenregister, 221 p.
Aan de hand van drie generaties van de familie
von Trotta beschrijft Joseph Roth de
geschiedenis, de glorie en het verval van het
Habsburgse rijk. De grootvader Joseph Trotta
was een trouwe soldaat in het Oostenrijkse
leger, bij de Slag van Solferino redt hij bij toeval
de jonge keizer Franz Joseph het leven. Hij is
echter niet gelukkig met de manier waarop deze
gebeurtenis in de schoolboeken beschreven
wordt. De vader is een plichtbewuste
ambtenaar binnen het staatsapparaat, hij merkt hoe langzaam maar
zeker de monarchie afbrokkelt. De kleinzoon Carl Joseph von Trotta
wil niet aan de verwachtingen van zijn vader voldoen, hij zoekt
afleiding in het spel, in alcohol en bij de vrouwen. Tenslotte komt hij
om tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een schitterend geschreven
roman, zowel qua taal als qua historische waarde.
Terwijl de crisis rond de Krim in het voorjaar van
2014 naar een hoogtepunt liep, verscheen dit uiterst
informatieve boek over Oekraïne, in de letterlijke
betekenis grensgebied waarvan grote delen
eeuwenlang onder invloed stonden of werden overheerst door
heerszuchtige buurvolken zoals Litouwers, Polen, Kozakken,
Stichting Senia
Boekenlijst Eerste Wereldoorlog, 2014
4