EERSTE WERELDOORLOG 1914 -1918 cursus en

EERSTE WERELDOORLOG
1914 -1918
cursus en excursie
EERSTE WERELDOORLOG 1914 -1918
Wereldoorlog 1 in zes avonden belicht
Uitgaande van de gedachte dat geschiedenis door overwinnaars wordt geschreven
stelt Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW) zich ten doel een
historische analyse te maken van de maatschappelijke, politieke en economische
achtergronden m.b.t. WO. 1 te maken die recht doet aan een zo evenwichtig mogelijk
geschiedbeeld.
De docent laat in zes avonden een ander licht schijnen op de 'geschiedenis van toen'.
6 lezingen, wekelijks
cursusprijs € 50,00 - excl. documentatie materiaal ad € 25,- te voldoen bij de docent,
inhoudende een boek met de titel 'de andere waarheid' (circa 350 pagina's), een
reader (51 pagina's) en kopieën van sheets.
docent: Ronald Kerpershoek
Geleen: GKC 802 start donderdag 13 maart 2014 van 19.30 – 21.30 uur
In 2014 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak.
Een wereldoorlog die zijn sporen in de gehele 20 eeuw heeft nagelaten. Daar liggen de wortels van
het Russische staatscommunisme, het Nationaal Socialisme, de Tweede Wereldoorlog en de
Holocaust. En ook de Koude Oorlog en de opdeling van Europa en Duitsland zijn daar erfenissen
van. De 20e eeuw kan niet goed begrepen worden, als we niet ook een goed begrip hebben van de
Eerste Wereldoorlog. Maar zoals we ook weten wordt de geschiedenis over oorlogen geschreven
door de overwinnaars en is daardoor vaak nationaal gekleurd en tracht men eigen politiek falen te
verdoezelen. En dat is zekere het geval m.b.t. de klassieke geschiedschrijving over WO I. Nieuw
historisch onderzoek werpt een ander licht op 1) het ontstaan van WO I, 2) de strijd die gevoerd
werd en 3) het daaropvolgend vredesproces. In zes sessies van elk 1½ uur worden de politieke,
maatschappelijke en economische achtergronden van het conflict vanuit een neutraal perspectief
belicht en geanalyseerd en komen we tot opmerkelijke conclusies, waaronder de “schuldvraag”.
De cursus wordt verzorgt door docenten van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog
(www.ssew.nl)
De cursus is interessant voor diegenen die in geschiedenis geïnteresseerd zijn, vooral m.b.t. de
historische samenhang van gebeurtenissen van de 20e eeuw, die begonnen met WO I en een directe
invloed hadden op het ontstaan van het communisme, fascisme, de economische crisis van 1929,
WO II en de opdeling van Duitsland.
Voorts is de cursus van belang voor geïnteresseerden die een werkelijk beeld willen krijgen van WO
I, ontdaan van bestaande mythes, die een verdraaid beeld van de werkelijkheid hebben gegeven.
Na afloop zal de cursist een op de hoogte zijn van de werkelijke gebeurtenissen die hebben plaats
gevonden in de aanloop naar WO I, de strijd die gestreden werd aan de diverse fronten (Oost, West,
Zuid) en de vredesonderhandelingen. Voorts wordt de cursus in en dusdanig historisch perspectief
geplaatst dat duidelijk wordt wat voor invloed deze oorlog gehad heeft op ontwikkelingen in Europa
tot aan 1989 (eenwording Duitsland) aan toe.
Met V.U. Maasland naar bijzondere plekjes,
die herinneren aan de eerste of tweede wereldoorlog.
Onder dit thema organiseren wij ieder jaar een zogenaamde battlefieldtour. Zo brachten wij o.a. al
een bezoek aan de Somme, de Atlantikwall bij Oostende, het concentratiekamp Breendonk, het
Hürtgenwald en de brug bij Remagen.
In 2014 herdenken wij het begin van de Eerste Wereldoorlog, die 100 jaar geleden begon. Het moge
duidelijk zijn dat wij daar dit jaar speciale aandacht aan besteden. Oorspronkelijk waren wij van
plan een dagtocht naar Verdun te organiseren, maar het belangrijkste museum is het hele jaar 2014
gesloten v.w. renovatie. Verdun houdt U dus nog tegoed. Maar we hebben een indrukwekkend
alternatief en wel :
Dagtocht op zaterdag 24 mei 2014
naar het IJzerfront bij Ieper en Diksmuide (W.O. I.)
Onder deskundige begeleiding van Drs. H. Drijkoningen
Op 28 juni 1914 worden Aartshertog Franz Ferdinand, troonopvolger voor het OostenrijksHongaarse Rijk, en zijn vrouw vermoord in Sarajevo en kort daarna begint officieel de Eerste
Wereldoorlog. Op 4 augustus vallen de Duitse troepen België binnen en kunnen pas worden gestopt
bij de rivier de IJzer, de laatste natuurlijke barrière van België. De loopgravenoorlog begint en vier
jaar lang wordt Vlaanderen tot één van de meest dramatische strijdtonelen.
Het gebied bij de rivier de IJzer speelde tijdens de Eerste Wereldoorlog een doorslaggevende rol.
De Duitse oorlogsplannen werden hier volledig in de war gebracht, omdat de vlotte beweging,
waarmee de Duitse opmars sinds augustus 1914 was ingezet, hier werd gestopt. De strategie om de
geallieerden te omsingelen langs de Noordzeekust en N.W.-Frankrijk moest worden herzien. De
vastgelopen frontlijn zou 4 jaar lang het trieste strijdtoneel blijven. Zinloze doorbraakpogingen aan
weerszijden eisten miljoenen slachtoffers. De Westhoek is bezaaid met herinneringen aan deze
“Groote Oorlog”. Dit gebied gaan wij tijdens onze dagtocht verkennen.
We rijden eerst naar Ieper, waar we ruim vóór de middag aankomen. Het is een stad rijk aan
prachtige, historische gebouwen, zoals de Lakenhallen, de Belforttoren, het Stadhuis en de St.
Maartenskathedraal. Onvoorstelbaar dat hier 4 jaar lang de Eerste W.O. woedde, waarvoor in deze
regio een tol van 500.000 mensenlevens betaald moest worden. De stad werd vrijwel met de grond
gelijk gemaakt en verrees letterlijk uit z’n eigen as. Er zijn nog legio herinneringen aan deze tijd,
bijv. de indrukwekkende Menenpoort, die de namen draagt van 55.000 vermiste soldaten. Een
bezoek aan het Flanders Fields Museum, dat zich in de Lakenhallen bevindt, is eigenlijk een must.
Hier brengt men op boeiende en aangrijpende wijze het verhaal van de “Groote Oorlog” in beeld en
dit vormt een goede voorbereiding op onze route na de middag. Maar : ook bijv. een wandeling over
de vestingwerken van Ieper is zeer de moeite waard.
We houden hier tevens onze middagpauze.
Na de middag rijden we met de bus een gedeelte van de bekende Flanders Fieldsroute. . Vele
tientallen oorlogskerkhoven getuigen van de strijd, die zich hier heeft afgespeeld tijdens W.O. I. We
bezoeken onder meer de “Deutsche Soldatenfriedhof” bij Langemark (ruim 44.000 soldaten) en
Tyne Cot Cemetery, de grootste Britse militaire begraafplaats van het vasteland (bijna 12.000
soldaten).Hierna rijden we verder en passeren het historische stadje Diksmuide. We zien er met
eigen ogen de “Dodengang”, een plaats waar men wellicht W.O. I het best kan aanvoelen.
Gedurende 4 jaar was dit een vooruitgeschoven loopgravenstelling.
Men ziet er nog de ingegravengangen in de dijk van de IJzer en tevens de gangen bovengronds.
Hierna rijden we terug naar Z-Limburg.
Op de heenreis wordt U in de bus al uitgebreid geïnformeerd middels een DVD en diverse
stencils/brochures.
Inschrijfcode : VEX 101.
Datum: Zaterdag 24 mei 2014
Opstapplaatsen : Heerlen, Maastricht en Stein.
Prijs dagtocht: € 45,- p.p. en dat is incl. de buskosten, entree Museum Flanders Fields in Ieper en
alle informatiemateriaal, dat tijdens de reis wordt verstrekt.
INSCHRIJVEN: www.vumaasland.nl