Duurzaam loopbaanengagement

Duurzaam
loopbaanengagement
De impact van nieuwe
loopbaanconcepten versus
hardnekkige praktijken
Prof. Dr. Peggy De Prins
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Leeftijd
Engagement
Leeftijd en engagement
Innovatieve loopbaanpraktijken
Hardnekkige loopbaanpraktijken
Lessons learned
Leeftijd
Sociologische leeftijd
Age irrelevant society? (Neugarten et al., 1995)
Wanneer wordt Peter Pan volwassen?
 Betekenis van volwassenheid=
 Vroeger: klassieke transities (het hebben van een job,
het samenwonen met een partner, het huwelijk)
 Nu: verwerven van autonomie en verantwoordelijkheid
voor de eigen daden (Roggemans, 2013)
Leeftijd X 5
Functionele leeftijd
Hoe blijf ik gezond?
Psychosociale leeftijd
Wat wil ik?
Kalenderleeftijd
Leeftijd van de
professionaliteit
Wat kan ik?
Leeftijd van de privésituatie
Hoe wil ik leven?
Engagement
Engagement: what’s in a name?
Roots in consultancy
Engaged performance
Ontluikende academische interesse
Engagement versus burnout
Vitaliteit
Toewijding
Absorptie
Engagement versus werkalcoholisme
Engagement versus jobtevredenheid
Engagement < duurzaamheid
De citroenloopbaan
Werkzaamheidsgraad Vlaams Gewest
20-29: hoog (67.9%)
30-54: zeer hoog (85.6%)
55-64: laag (38.2%)
65-69: zeer laag (3.7%)
Engagement < duurzaamheid
Olijfloopbaan
Groeit langzaam, dikke stam,
lange wortels
Blijft heel lang vruchtbaar
Nood aan duurzaam
loopbaanengagement?
Engagement< hefbomen?
De Prins et al., 2012
Leeftijd en engagement
Leeftijd?
• Hoe oud ben je?
gemiddeld 41 jaar
• Hoe oud voel je je?
gemiddeld 36 jaar
• Hoe schatten anderen jouw leeftijd meestal in?
merkelijk jonger
ongeveer mijn
werkelijke leeftijd
merkelijk ouder
Leeftijd en engagement
Leeftijd
Subjectieve leeftijd en engagement
Zelf-perceptie
Subjectieve leeftijd en engagement
Perceptie van anderen
Leeftijd en verloopintentie
Leeftijd
Innovatieve
loopbaanpraktijken
Loopbaanfasen
Ontdekking
Vestiging
interesses
bekwaamheden
actief uitbouwen
carrièrevooruitgang
sterkten & zwakten
professioneel zelfbeeld
persoonlijke groei
Handhaving
consolideren
handhaven van
“kennen & kunnen”
Losmaking
nieuw zelfbeeld
onafhankelijk van
professioneel succes
Klassiek loopbaanverloop
Competenties &
prestaties
Nieuwe uitdaging
Handhaven
Losmaken
Vestigen
Burnout
Ontdekken
15
20
25
Bron: Mirvis & Hall, 1994
30
35
40
45
50
55
60
65
Leeftijd
Psychologisch
succes
Toekomstig loopbaanverloop
jaren
0
1 2 3
Periode 1
Bron: Mirvis & Hall, 1994
0
1
2 3 4
Periode 2
5
0
1
2 3 4
Periode 3
5
6
Loopbaanfase en engagement
Zelfsturing
http://www.lont.org/
Iets voor hollanders en gladde verkopers?
10 oefeningen rond zelfprofilering.
WAT levert het op?
Als je medewerker alle 10 P’s doorloopt, krijgt hij een krachtig beeld
over zichzelf, én zicht op hoe hij dit in zijn loopbaan kan inzetten.
Wat is zelfprofilering voor medewerkers?
Recent onderzoek toont aan dat de ‘kunst van jezelf te profileren’ een
belangrijke,hefboomcompetentie is voor de andere vijf
loopbaancompetenties. Zo kan een medewerker goed weten waar
hij sterk in is, maar dit moeilijk vertalen aan zijn teamleider.
Protean career: hoeveel?
Fysieke
mobiliteit
Mobiliteit tussen
banen, organisaties,
beroepen, regio’s /
landen, …
Waardegedrevenheid
Werk/levensbalans,
‘achievement’,
persoonlijke groei,
intrinsieke factoren
Mentale
mobiliteit
Bereidheid nieuwe
uitdagingen: andere
arbeidsinhoud,
andere manier van
werken … .
• Ik ben zelf verantwoordelijk voor het succes
of falen van mijn loopbaan
(57 % eens)
• Om een nieuwe baan te vinden heb ik
in verleden meer op mijzelf vertrouwd dan
op anderen (65% eens)
Zelfsturing
Eigen
(levens)loopbaan
zelf aansturen en
consequent naar te
handelen
• Ik bepaal mijn loopbaan aan de hand van
persoonlijke prioriteiten, ook al zijn ze
tegenstrijdig met die van de organisatie (34
% eens)
• Mijn idee over wat goed is voor mijn
loopbaan is belangrijker dan wat men in de
organisatie denkt (49% eens)
Protean career: wie?
• Zelfsturing
– Man
– Dienstverlening
– Middenkader en directie
– Leeftijdsneutraal !!
• Waarde-gedrevenheid
– Neemt toe met de leeftijd
Loopbaanondersteuning
Loopbaanondersteuning
• Ik kreeg werk toegewezen waardoor ik vaardigheden voor
de toekomst kon ontwikkelen
38%
• Ik kreeg duidelijke feedback over mijn prestaties
34%
• Ik kreeg loopbaanadvies als ik dat nodig had
(bv. advies voor opleidingen, promotiestappen, …)
19%
• Ik kreeg een mentor die me hielp bij mijn loopbaan
12%
Innovatieve loopbaanpraktijken en
engagement
Loopbaanfase
Vestiging
Handhaving
Protean career
Zelfsturing
Loopbaanondersteuning
Leeftijd
Engagement
Innovatieve loopbaanpraktijken en
verloopintentie
Loopbaanfase
Vestiging
Handhaving
Protean career
Zelfsturing
Loopbaanondersteuning
Leeftijd
Verloopintentie
Hardnekkige
loopbaanpraktijken
Obsoletie
Obsoletie en leeftijd?
Leeftijd
Leeftijdsklimaat
• In mijn organisatie worden “oudere” werknemers
typisch beschouwd als ….
> 70%
… competent
… betrouwbaar
… loyaal
… maar toch nog hardnekkige clichés
• Oudere werknemers leren trager
29%
• Oudere collega’s verdienen verhoudingsgewijs te veel
in verhouding met hun jongere collega’s
21%
• Oudere werknemers moeten tijdig plaats maken
voor jongere collega’s
17%
• Een baas is best ouder dan het merendeel
van zijn/haar collega’s
34%
Diversiteitsindex
Geslacht
Leeftijdscategorieën
Opleidingsniveaus
• Gemiddeld 5 /10
Expertise
Deeltijds werkregime
Allochtone afkomst
Andere nationaliteiten
Anderstaligen
Handicap
Hardnekkige loopbaanpraktijken en
engagement
Obsoletie
Negatief leeftijdsklimaat
Diversiteit
Leeftijd
Engagement
Hardnekkige loopbaanpraktijken en
verloopintentie
Obsoletie
Negatief leeftijdsklimaat
Diversiteit
Leeftijd
Verloopintentie
Lessons learned
Vervroegde uitstroom in vraag stellen
Leeftijd => meer engagement, minder verloop
Leeftijd – wanneer constructief benaderd binnen
de organisatie – is bijzonder waarde(n)-vol
Duurzaam loopbaanengagement
is een functie van
zelfsturing én loopbaanondersteuning vanuit de organisatie
een cyclisch gegeven van ontdekken, vestigen, consolideren en
losmaken
het vroegtijdig aanpakken van risico’s voor obsoletie
het voeden en promoten van een positieve “age culture”
leren en groeien vanuit diversiteit
Duurzaam loopbaanengagement
Veel succes!!
[email protected]
Competence Center “Next Generation Work:
Creating Sustainability through People”
• Kennispartners
• Roularta
• SD Worx
• Janssen Pharmaceutica
• Binnenkort U?
• Academische partners: UA, KU Leuven, ULG/HEC
• Team:
• Ans De Vos, Peggy De Prins, Bart Cambré, Lou Van Beirendonck,
Tim Gielens, Geert Van Hootegem
• Onderzoek naar Engagement, Loopbanen, Het Nieuwe Werken, de
Nieuwe Arbeidsorganisatie, Competentiebenutting