Prinsjesdaglezing door Theo Gommer

ABC-Prinsjesdaglezing
18 september 2014
Mr. Theo Gommer MPLA*
Akkermans & Partners Legal & Advice
* Tevens verbonden aan Gommer & Partners Pensioen Advocaten en
voorzitter Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
Inhoud
•
•
•
•
PensioenAkkoord vervolg/status
Belastingplan 2015
DGA
ZZP-ers
PensioenAkkoord
(1)
• AOW 65  67 per 2023
• Witteveenkader:
pensioenleeftijd per 2014: 67
2015: 1,875% middelloon (75%)
1,657% eindloon
max. pensioengevend salaris
€ 100.000
o aanvulling: netto-pensioen/-lijfrente
o
o
o
o
PensioenAkkoord
•
•
•
•
•
•
(2)
compensatie?
netto-pensioen/-lijfrente
Box III, geen VRH
pensioen: Pensioenwet v.t.
lijfrente: OLR, NLR, Tijd. OLR
ook door Bpf-en, o.b.v. ‘beschikbare
premie-staffels’
Belastingplan 2014
• stamrechtfaciliteit art. 11 lid 1g LB en 11a
(bancair) afgeschaft per 2014
• opgebouwde ‘rechten’ blijven in stand
(dus 65 jaar is uiterste ingangsdatum)
• in 2014 over 80% afrekenen, zonder
revisierente (€ 1,25 miljard?)
• (idem levensloop in 2015!)
nFTK
•
•
•
•
•
•
nominaal
dekkingsgraad 110% - 125%
kostendekkende stabiele premie 5 jaar
indexatie-streven, boven 110%
evt. korting spreiden in 10 jaar
regulier herstelplan 3-15 jaar
DGA pensioen & dividend
• commerciële waarde hoger dan fiscale
• uitgangspunt: besluit 3 juli 2008
o rekenrente < 4%, indexatie (2%),
lft.terugstellingen, direct ingaand NP, kosten
• RJ 271: fiscale waarde
• BW: 2:105, vrije reserves
• CAP: CW is bepalend ‘afzien’ van pensioen,
incl. CW nabestaandenpensioen!
DGA
• Brief Wiebes 2 juni 2014
• Eigen Beheer afschaffen
• vervangen door ‘oudedagsreserve’,
winstafhankelijk
• omzetting bestaande voorziening o.b.v.
fiscale grondslagen in OR?
 ruimte voor dividend!
ZZP-ers
•
•
•
•
•
over 10 jaar 50% ‘flexibele’ arbeid
ZZP-pensioenfonds (APG/ABP)
andere initiatieven, o.a. BrightNL.com
blijft lijfrente (bancair/beleggingen)
spaargeld ook bij AO gebruiken, maar ja,
dan geen pensioen!
verder?
• voor advies en ondersteuning:
www.akkermans.nl
• voor opleidingen:
www.oysterwyckhogeschool.nl
• voor advocatuur: Gommer &
Partners: www.gommeradvocaten.nl