Rooster digitale examens 2014 Herkansingen vinden plaats op 16

Rooster digitale examens 2014
Rooster Kader-leerlingen
leerlingen
datum
aanwezig
SDV-leerlingen 12-5-2014 9.45 uur
ZW-leerlingen
12-5-2014 9.45 uur
H&A-leerlingen 12-5-2014 11.45 uur
tijd
10.00 - 11.30 uur
10.00 - 11.30 uur
12.00 - 13.30 uur
lokaal
10-11
12
10-11
Biologie
ZW-leerlingen
13-5-2014 9.45 uur
10.00 - 11.30 uur
12
Economie
SDV-leerlingen
H&A-leerlingen
13-5-2014 11.45 uur 12.00 - 13.30 uur
13-5-2014 11.45 uur 12.00 - 13.30 uur
10-11
11-12
Engels
SDV-leerlingen
ZW-leerlingen
H&A-leerlingen
14-5-2014 9.45 uur 10.00 - 11.30 uur
14-5-2014 9.45 uur 10.00 - 11.30 uur
14-5-2014 11.45 uur 12.00 - 13.30 uur
10-11
12
10-11
Maatschappijleer2
SDV-leerlingen
ZW-leerlingen
H&A-leerlingen
15-5-2014 9.45 uur
15-5-2014 9.45 uur
15-5-2014 9.45 uur
10-11
11-12
12
Wiskunde
H&A-leerlingen
15-5-2014 11.45 uur 12.00 - 14.00 uur
vak
Nederlands
10.00 - 11.30 uur
10.00 - 11.30 uur
10.00 - 11.30 uur
12
Op grond van artikel 55 van het Eindexamenbesluit kan een directeur toestaan dat een
kandidaat met een beperking het examen aflegt met een verlenging van ten hoogste 30
minuten. De school dient hiervoor te beschikken over een deskundigenverklaring die door
een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld.
LET OP! Examenkandidaten moeten 15 minuten van te voren in de examenzaal aanwezig
zijn, zonder telefoon, jas, tas etc.!
Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk 30 minuten na aanvang van het examen tot
de examenzaal worden toegelaten. De kandidaat levert het werk uiterlijk op het
aangegeven eindtijdstip van de examenzitting.
Alleen onderstaande hulpmiddelen mogen meegenomen worden in de examenzaal.
Bij alle vakken mag een ééndelig woordenboek Nederlands gebruikt worden. Bij de
vreemde talen een één-of tweedelig woordenboek van en naar de taal.
Woordenboeken dienen zelf te worden meegebracht.
Herkansingen vinden plaats op 16 en 17 juni 2014.
Rooster Basis-leerlingen
leerlingen
datum
aanwezig
SDV-leerlingen
15-5-2014 13.15 uur
ZW-leerlingen
15-5-2014 13.15 uur
H&A-leerlingen 15-5-2014 14.45uur
tijd
13.30 - 14.30 uur
13.30 - 14.30 uur
15.00 - 16.00 uur
lokaal
10-11
12
10-11
Biologie
ZW-leerlingen
19-5-2014 9.45 uur
10.00 - 11.00 uur
12
Economie
SDV-leerlingen
H&A-leerlingen
19-5-2014 9.45 uur
19-5-2014 11.45 uur
10.00 - 11.00 uur
12.00 - 13.00 uur
10-11
11-12
Engels
SDV-leerlingen
ZW-leerlingen
H&A-leerlingen
20-5-2014 9.45 uur
20-5-2014 9.45 uur
20-5-2014 11.45 uur
10.00 - 11.00 uur
10.00 - 11.00 uur
12.00 - 13.00 uur
12
10-11
11-12
SDV-leerlingen
Maatschappijleer2 ZW-leerlingen
H&A-leerlingen
21-5-2014 9.45 uur
21-5-2014 9.45 uur
21-5-2014 9.45 uur
10.00 - 11.00 uur
10.00 - 11.00 uur
10.00 - 11.00 uur
12
10-11
11-12
Wiskunde
21-5-2014 11.45 uur
12.00 - 13.30 uur
12
vak
Nederlands
H&A-leerlingen
Op grond van artikel 55 van het Eindexamenbesluit kan een directeur toestaan dat een
kandidaat met een beperking het examen aflegt met een verlenging van ten hoogste 30
minuten. De school dient hiervoor te beschikken over een deskundigenverklaring die door
een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld.
LET OP! Examenkandidaten moeten 15 minuten van te voren in de examenzaal aanwezig
zijn, zonder telefoon, jas tas etc.!
Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk 30 minuten na aanvang van het examen tot
de examenzaal worden toegelaten. De kandidaat levert het werk uiterlijk op het
aangegeven eindtijdstip van de examenzitting.
Alleen onderstaande hulpmiddelen mogen meegenomen worden in de examenzaal.
Bij alle vakken mag een ééndelig woordenboek Nederlands gebruikt worden. Bij de
vreemde talen een één-of tweedelig woordenboek van en naar de taal.
Woordenboeken dienen zelf te worden meegebracht.
Herkansingen vinden plaats op 16 en 17 juni 2014.