Aanmeldingsformulier JBN-examen 1e, 2e of 3e Dan Jiu-Jitsu

Aanmeldingsformulier JBN-examen
1e, 2e of 3e Dan Jiu-Jitsu
District Noord-Holland
Datum aanvraag:
In te vullen door de kandidaat:
Aankruisen:
1e Dan
2e Dan
3e Dan
Aankruisen hetgeen van toepassing is:
Een volledig examen
Datum laatst behaalde graduatie:
Een herexamen voor onderde(e)l(en):
Thema 1:
EBo No Kata
Ne Waza Kata
Thema 2
Thema 3
Thema 8
Laatst behaalde graduatie:
Thema 4
Thema 5
Thema 6
Thema 7
...........................
Thema 9
Thema 10
Thema 11
Thema 12
Achternaam kandidaat:
Voorletters:
Roepnaam:
.....................................................
.......................
..............................................
Adres en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
.....................................................
.......................
..............................................
Geboorteplaats:
Geboorte datum::
Bondsnummer:
.....................................................
Handtekening kandidaat:
..............................................
Telefoon of mobiel:
E-mail:
..................................
.......................................
Achternaam partner 1:
Roepnaam:
Bondsnummer:
.....................................................
..................................
.......................................
Achternaam partner 2:
Roepnaam:
Bondsnummer:
.....................................................
..................................
.......................................
Doet zelf examen:
Doet zelf examen:
Ja
Ja
Nee
Nee
In te vullen door de leraar:
Naam leraar:
Lid van school/vereniging:
...................................................................
................................................................
Handtekening van de Jiu-Jitsuleraar B:
Aansluitnummer:
Graduatie leraar:
........................................
....................
Dit formulier moet uiterlijk op de in het evenementenoverzicht vermelde datum in het bezit zijn van de ambtelijk secretaris van de District Graden Commissie
Jiu-Jitsu Noord-Holland (DGCJJ-NH): dhr. A.M. Bras, H.J. Algrastraat 20, 1067 WL Amsterdam. Uiterlijk op de in het evenementenoverzicht vermelde datum
moet € 35,- (of € 15,- voor een herexamen) zijn bijgeschreven op: Rabobank 37.01.50.007 (IBAN code: NL06RABO0370150007) t.n.v. JBN District Noord-Holland
Haarlem, onder vermelding van “naam kandidaat” en “examen jiu-jitsu”(respectievelijk “herexamen jiu-jitsu”) alsmede de betaalcode (zie evenementenoverzicht
op www.jbn-nh.nl).