Kalender BO | 2014-2015

6051/14-001
Kalender BO | 2014-2015
Augustus
September
1 augustus
Oktober
November
December
Januari
15 oktober
1 februari
Gegevenslevering BO
2e teldatum
• Inschrijfgegevens
• Diplomagegevens
• BPV-gegevens
• Volledigheidsverklaring
Terugmeldingsoverzicht (Bek.)
19 januari
Tussentijdse foto
• R
ijksbijdrage exploitatie en huisvesting
ROC en AOC 2015
• R
ijksbijdragebrief exploitatie- en huisvestingskosten 2015 voor de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
Uiterlijk aanlevering BRON beroepsonderwijs
(inschrijfgegevens, diplomagegevens,
BPV-gegevens en volledigheidsverklaring),
teldatum 1 oktober 2014
17 november
1e voorlopige foto
beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie,
teldatum 1 oktober 2014
Klik hieronder op het onderwerp waarover u informatie wilt hebben. U wordt dan doorgelinkt naar de informatie op de website van DUO.
•Aanleveren assurance-rapport aan DUO
Handleidingen en systeemeisen
•Handleiding BRON BVE
•Programma van Eisen
•Handleiding beveiligde site
Bekostiging
•Beslisbomen beroepsonderwijs
•Jaarkalender bekostiging
•Betaaldata
1 maart Juni
Juli
Augustus
1 juli
Oktober
Bekostigingsbeschikking,
inclusief terugmeldingsoverzicht
16 maart
1 juli
2e voorlopige foto
Deadline inleveren
assurance-rapport
april
September
Eind september
Mutatiestopperiode accountantscontrole
1 juli
Aanlevering code leerbedrijf
is bij minimaal 95 procent van
de BPV-gegevens gevuld
Definitieve foto
15 oktober
Assurance-rapport
Mei
13 juli
1e teldatum
•Stappenplan gegevensuitwisseling BVE
April
2e terugmeldingsoverzicht
1 oktober
Inschrijvingen
Maart
• Accountantsmutaties bekostigingsrelevante gegevens, inclusief BPV
• Aanleveren assurance-rapport
Januari
30 september
Toelichting
Februari
November