Naam: Klas: 2013/2014 Definitieve profielkeuze

april/mei 2014
Definitieve profielkeuze 5 vwo 2014-2015
Klas:
Naam:
A. Gemeenschappelijk deel:
kies 1 van de 2 vakken:
0
du
0
fa
Gymnasium: kies 1 van de 2 vakken:
0
la
0
gr
B. Profielvakken verplicht
C. Profielkeuzevak(ken)
D. Het vrije deel
0
N&T: Natuur en techniek
Kies 1 van de 3 vakken:
wb, na, sk
0
bi
Kies 1 van de
vakken:
0
0
if
wd
0
ak
0
bi
0
du
ne, en, ma, lo, ck, an, lb
0
0
0
Atheneum:
2013/2014
N&G: Natuur en gezondheid
sk, bi
Kies 1 van de 2 vakken:
0 wa
0 wb
Kies 1 van de 2 vakken:
0
ec
0
ak
0
fa
0
na
0
gr
0
gs
E&M: Economie en maatschappij
ec, gs
Kies 1 van de 2 vakken:
0 wa
0 wb
Kies 1 van de 5 vakken:
0
if
0
ak
0
mo
0
la
0
du
0
mw
0
mo
0
mu
C&M: Cultuur en maatschappij
gs
Kies 1 van de 2 vakken:
0 wc
0 wa
Kies 1 van de
3 vakken:
0 ak
0 ec
0 mw
0
mw
0
na
0
te
0
wd
0
fa
Kies 1 van
6 vakken:
0 du
0 fa
0 gr
de
0
0
0
la
mu
te
Opmerkingen:
1.
De keuze van wd is alleen mogelijk in combinatie met wb.
2.
Een leerling die een gymnasiumdiploma wil behalen moet in de onderbouw Latijn én Grieks hebben
gevolgd en examen doen in minstens één van de vakken Latijn en Grieks.
3.
Een leerling die in het vrije deel één of meerdere vakken extra kiest, kan deze
in 5 vwo niet laten vallen.
4.
Wijzigingen kunnen uitsluitend plaatsvinden, na voorafgaand overleg met de decaan, in de week
vóór het einde van de 1e periode. Leerlingen dienen een nieuw, door de ouders/verzorgers
ondertekend, formulier in te leveren waarna de schoolleiding beslist.
Handtekening leerling(e)
Handtekening ouder/verzorger