1/1 Vergadering van vrijdag 12 september 2014 VR PV 2014/31

Vergadering van vrijdag 12 september 2014
__________________________________
VR PV 2014/31 - punt 0005
Betreft :
Vaste delegaties van de Vlaamse Regering: vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering
in syndicale overleg- en onderhandelingsorganen
(VR 2014 1209 DOC.1035/1BIS)
Beslissing :
De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de samenstelling van de Vlaamse overheidsdelegatie in de syndicale overleg- en onderhandelingsorganen, zoals voorgesteld in
bovengenoemde nota.
Mark ANDRIES,
secretaris.
1/1
VR 2014 1209 DOC.1035/1BIS