VASTGESTELD d.d. 16-‐10-‐2014

BEGROTING OUDERRAAD -­‐ BASISSCHOOL BALANS -­‐ SCHOOLJAAR 2014/2015
VASTGESTELD d.d. 16-­‐10-­‐2014
BEGROTING
Inkomsten
Ouderbijdrage:
Percentage niet betalenden
Diverse reserveringen schooljaar '13/'14
700 x
15%
€ 37,50
€ 26.250,00
€ 3.937,50
€ 1.700,00
€ 24.012,50
€ 24.012,50
Gezondheid-­‐Veiligheid
Algemeen
Luizenzakken
€ 100,00
€ 150,00
€ 250,00
Dag van de leraar
€ 50,00
€ 50,00
Kinderboekenweek
Algemeen
Appels
Schrijvers
€ 250,00
€ 100,00
€ 700,00
Schrijvers uit reservering schooljaar '13/'14
€ 500,00
€ 1.550,00
Nationaal schoolontbijt
€ -­‐
€ -­‐
Totaal te besteden
Uitgaven
Sinterklaas
Schoencadeau
5 Deceember cadeau
Surprise cadeau
Groepscadeau
Mandarijnen
800 x
€ 3,00
€ 2.400,00
500 x
9x
0x
€ 5,75
€ 15,00
€ 45,00
€ 2.875,00
€ 135,00
€ -­‐
€ 100,00 € 5.510,00
Limonade
Strooigoed
Bedankje Sint en Piet
Versieringen (incl € 500,-­‐ reservering uit '13/'14)
Diversen
Stomerij
€ 125,00
€ 525,00
€ 150,00
€ 750,00
€ 200,00
€ 125,00 € 1.875,00
Afschrijving Sint-­‐ en Pietkleding
Afschrijving Versiering
€ 100,00
€ 100,00
€ 7.585,00
Kerst
Versieringen (incl € 300,-­‐ reservering uit '13/'14)
Diversen
High tea / Kerstdiner
Afschrijving Versiering
€ 550,00
€ 200,00
€ 400,00
€ 100,00
€ 1.250,00
Voorjaarsfeest
Diversen
-­‐
-­‐
€ 650,00
€ 540,00
€ 900,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 2.490,00
Koningsspelen
Overige
€ 250,00
€ 250,00
Schoolreis
Ijs en koffie
€ 800,00
€ 800,00
Sportdag
Eten en drinken
Overige
€ 450,00
€ 450,00
€ 900,00
Avond4Daagse
Bijdrage bloemen en drinken
Kasverschil
€ 250,00
€ -­‐
€ 250,00
Afscheid groepen 8
Bedankjes
Bloemen
€ 55,00
€ 125,00
Decor
Geluidsinstallatie
Koffie/borrel
Steiger
€ 100,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 100,00
Pasen
Versieringen (incl € 400,-­‐ reservering uit '13/'14)
Plantjes oid
Ontbijt
Diversen
Afschrijving Versiering
Verkleedkleren
Afscheidscadeau
720 x
€ 0,75
€ 100,00
€ 910,00
€ 2.190,00
€ 100,00
€ 100,00
Koorenhuis is gesubsidieerd
Musea
€ -­‐
€ 3.350,00
€ 3.350,00
Abonnementen
€ 50,00
€ 50,00
Bibliotheek
€ 300,00
€ 300,00
Algemene kosten
€ 700,00
€ 700,00
Onvoorziene uitgaven
€ 947,50
€ 947,50
Reservering lustrum '18/'19
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Afscheid groepen 2
91 x
€ 10,00
Excursies
Totaal uitgaven
€ 24.012,50