वाक्यांश कोश: व्यापारी | आरक्षण (जापानी-डच)

bab.la वाक्यांश कोश: व्यापारी | आरक्षण
जापानी-डच
आरक्षण : बुकिंग
・・・・の予約をお願い致し
ます。
Ik zou graag ... reserveren ...
औपचारिक, विनम्र
・・・・の予約をお願い致し
ます。
Ik wil graag ... reserveren ...
औपचारिक, विनम्र
・・・・日に空きはあります
でしょうか?
Heeft u een vrije kamer op ...
औपचारिक, विनम्र
・・・・日に部屋の予約をお
願いします。
Ik wil graag een kamer
reserveren op ...
औपचारिक, विनम्र
100人収容可能な会議室の
予約をお願いします。
Wij willen graag één van uw
conferentieruimtes met 100
zitplaatsen reserveren.
औपचारिक, विनम्र
・・・・の予約を・・・・の
名義でお願いいたします。
Ik wil graag ... reserveren
namens ...
औपचारिक, विनम्र
次の備品を用意していただき
たいです。
Wij hebben daarnaast de
volgende uitrusting en
diensten nodig:
औपचारिक, विनम्र
予約の日にちを・・・・日に
変更することは可能でしょう
か?
Zou het mogelijk zijn om de
datum van de reservering te
wijzigen naar ...
औपचारिक, विनम्र
申し訳ございませんが、予約
を入れた日が都合が悪くなっ
てしまいました。日にちを変
更していただくことは可能で
しょうか?
Helaas heb ik op de
afgesproken dag twee
afspraken tegerlijkertijd
ingepland. Zou het mogelijk
zijn om de kamer voor een
andere dag te reserveren?
औपचारिक, विनम्र
大変申し訳ございませんが、
・・・・日の予約を・・・・
日に変更していただくことは
可能でしょうか?
Ik moet u helaas vragen mijn
reservering van ... naar ... te
wijzigen.
औपचारिक, विनम्र
会議の後に食事を出していた
だける部屋を別で予約したい
です。
Ik wil graag een extra kamer
reserveren, waar na de
bespreking de lunch wordt
geserveerd.
औपचारिक, विनम्र
大変ご迷惑をおかけいたしま
すが、・・・・により・・・
・日の予約のキャンセルをお
願い致します。
Helaas moet ik mijn
reservering voor ... annuleren,
omdat ...
औपचारिक, विनम्र
・・・・により、大変申し訳
ございませんが予約の取り消
しをお願い致します。
Ten gevolge van ... moet ik
mijn reservering helaas
annuleren.
औपचारिक, विनम्र
小会議室とコースディナーを
予約いたしましたが、予約の
キャンセルをお願い致します
。
Helaas moet ik onze
reservering voor een kleine
conferentieruimte en een
driegangendiner annuleren.
औपचारिक, विनम्र
お電話をおかけいたしました
が通じなかったためメールで
ご連絡していることをお許し
ください。大変ご迷惑をおか
けいたしますが、会議室の予
約の取り消しをお願い致しま
Helaas kon ik u telefonisch
niet bereiken en daarom
schrijf ik u nu deze e-mail, om
u mede te delen dat ik onze
reservering van de
conferentieruimte moet
औपचारिक, विनम्र
आरक्षण : बदलना
आरक्षण : रद्द करना
1/2
bab.la वाक्यांश कोश: व्यापारी | आरक्षण
जापानी-डच
す。
annuleren. Ik verontschuldig
mij voor eventuele
ongemakken.
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)