RX-aanvraag 20140905 - Jan Yperman Ziekenhuis

Route 68
JAN YPERMAN ZIEKENHUIS
AANVRAAG MEDISCHE BEELDVORMING
Dr. ALLEWAERT Jan
Dr. ALLEWAERT Sofie
Dr. BORNY Filip
Dr. CAPOEN Jan
Dr. DEHEM Johan
Dr. DE SUTTER Jo
Dr. GOEMAERE Katrien
Dr. HOSTE Marc
Dr. VANHOVE Christophe
Terugbetaling door het RIZIV pas mogelijk als alle GRIJZE RUBRIEKEN CORRECT EN VOLLEDIG INGEVULD zijn
door de aanvragende geneesheer (cfr. RIZIV-bepalingen 1/3/2013)
NAAM: ……………………………………………………………
GEBOORTEDATUM:
/
/
DATUM:
/
/
.
Aanvragende arts:
Stempel:
Enkel
PATIENTENKLEVER
Handtekening:
Stempel en handtekening van de aanvrager zijn verplicht
TRANSPORT:
Ambulant
Mobiel
Met rolstoel
Hosp. op kamer: .
ONDERZOEK(EN):
Met bed
Aan bed
. , dienst: .
.
Levensbedreigend
Medisch dringend
Niet dringend
=> Niet ingevuld = Niet dringend
Terug naar consultatie
Dubbel protocol naar …………………….
Indien het CT-onderzoek binnen de 30 dagen wordt herhaald, dient de reden hiervoor vermeld
te worden in het medisch dossier.• Zonder notitie geen onderzoek.
MOTIVATIE: ……………………………………………………………………………………………..
Re
Li
KLINISCHE GEGEVENS
DIAGNOSTISCHE VRAAGSTELLING ( 1 diagnostische vraagstelling per aanvraag)
Bijkomende inlichtingen:
Allergie
Atopie
Nierinsufficiëntie
Diabetes
Kahler
Hartinsufficiëntie / Myocardinfarct
Implantaat
Andere: ……………………………
Zwanger: ja
neen
Geen
Vorige relevante onderzoeken ivm diagnostische
vraagstelling
CT
NMR
RX
Echografie
Andere: …………………………….
Geen
Onbekend
Resultaten:
ORDER RADIOLOOG: (dit is voor intern gebruik op RX)
Nierfunctie: noodzakelijk bij aanvraag met IV
contract
normaal
creatinineklaring: .
Jan Yperman Ziekenhuis
creatinine:
Poli Poperinge
Briekestraat 12 • 8900 IEPER
Tel: 057/357400
Fax: 057/357429
CT / NMR
Oostlaan 11• 8970 POPERINGE
Tel: 057/357420
Fax: 057/343536
CT / Screeningsmammografie
..
Paraaf
Radiologisch kabinet
Klaverstraat
Klaverstraat 1 • 8900 IEPER
Tel: 057/357401
Screeningsmammografie +
botdensitometrie
Radiologisch kabinet Komen
Rue de Chemin de fer 8
7780 KOMEN
Tel: 057/357402
Fax: 056/559122
FO1005 • 20140905