Roche Biomarker Symposium 2014 Diagnostic and clinical

Accreditatie-aanvraag
in behandeling
Adres
L’Arsenal
Waversesteenweg 950
1040 Brussel
Parking
Beschikbaar
Rue
Bélia
Roche Diagnostics begeleidt vrouwen gedurende
hun hele leven door middel van een waaier aan
diagnostische testen. Zij wil dankzij innovatie een
echte toegevoegde waarde betekenen voor clinici,
laboratoria en de gezondheidszorg in het algemeen.
Parc
d
Cinq u
uante
na
rd
ire
Av
ren
Neem deel aan ons symposium op 13 november 2014
en ontdek de laatste ontwikkelingen en resultaten
van multicentrische studies over de gezondheid
van de vrouw. Gepresenteerd door Belgische
en internationale Key Opinion Leaders.
s
Diagnostic and clinical
aspects of Women’s Health
Bd
J
rvue
ire
nta
olo
sV
e
.d
e Te
. du S
al
ér
én
.G
Bd
q
ac
Av. d
o u v er ain
s
ue
Donderdag 13 november 2014, Brussel
Delta
lt
ve
se
oo
nR
kli
ran
.F
Av
11BU/09-2014/01
Montgomery
Roche Biomarker
Symposium 2014
HerrmannDebroux
E411
14.30
Verwelkoming & Receptie
15.00
Introduction Women’s Health
Roche Diagnostics
PART 1 : FERTILITY
Moderator: Apr. Klin. Biol. Annie
Vereecken, Sonic Healthcare
15.15
Preeclampsia
Dr. Stefan Verlohren, Department of Obstetrics,
Charité University Medicine Berlin, Germany
Pre-eclampsie is een ernstige complicatie van een zwangerschap,
die gekenmerkt wordt door hypertensie en proteïnurie na 20 weken
zwangerschap. De Elecsys sFlt-1-test helpt samen met de PIGF-test bij de
diagnose en verbetert de diagnostische mogelijkheden voor pre-eclampsie.
16.00
Anti-Mullerian Hormone for ovarian function
assessment: analytical and clinical aspects
Prof. Dr. Ellen Anckaert, UZ Brussel, Belgium
De Elecsys AMH-test is de eerste geautomatiseerde test om de
concentratie van het anti-Müllerhormoon te bepalen. De test van
het AMH wordt gebruikt om de eierstokreserve te onderzoeken. De
evaluatie van de ovariële reserve is fundamenteel bij de begeleiding
van een kunstmatige zwangerschap, in het bijzonder bij IVF.
16.45
Vragen en discussie
17.00
Koffiepauze
PART 2 : ONCOLOGY
Moderator: Prof. Dr. Thierry Velu,
Directeur Institut du cancer, CHIREC
19.00
MultiMarker Onco approach
Dr. Petra Stieber,
München University, Germany
17.30
Cervical Cancer Screening
Prof. John O’Leary, Director of Pathology,
The Coombe Hospital Dublin, Ireland
Een vroege diagnose en efficiënte opvolging zijn
cruciale factoren voor een succesvolle behandeling
van kanker. Het correct combineren en interpreteren
van geschikte tumormarkers kan de screening en
het succes van de behandeling enorm verbeteren.
Baarmoederhalskanker is de op één na meest voorkomende
kanker bij vrouwen wereldwijd en wordt veroorzaakt
door het humaan papillomavirus (HPV). Een specifieke
screeningsstrategie helpt om te werken aan ziektepreventie en
om vrouwen te beschermen tegen kanker en overbehandeling.
18.15
Integrated management of ovarian neoplasia:
what potential impact of HE4?
Prof. Dr. Frédéric Kridelka, CHU Liège, Belgium
De voornaamste doodsoorzaak in het Westen op het vlak van
gynaecologische tumoren is epitheliale eierstokkanker. HE4
is een nieuwe, veelbelovende biologische marker die in de
praktijk de diagnostische nauwkeurigheid verbetert voor het
detecteren van eierstokkanker in een vroegtijdig stadium.
19.45
Vragen & discussie
20.00
Wrap-up - Roche Diagnostics
20.30
Diner