VNSG Magazine | September 2014 SAP backend processen

VNSG Magazine | September 2014
SAP backend processen ontsluiten naar Operation Process Intelligence
Inleiding
In de maart 2014 editie van Tips & Tricks heeft Creetion laten zien hoe end-2-end processen transparant en
eenduidig kunnen worden gemonitord en bewaakt in “SAP Operational Process Intelligence powered by SAP
HANA”, kortweg OPInt. Daarbij is ook getoond hoe proces-executie systemen (zoals SAP Business Workflow,
of zoals in het voorbeeld NW BPM) op OPInt kunnen worden aangesloten.
Echter, het overgrote deel van de processen die zich in een SAP landschap afspelen, vinden plaats in
transactie-georienteerde systemen van de SAP Business Suite (ERP, CRM, PLM, etc). In deze editie willen we u
in detail laten zien hoe deze transactie-georienteerde SAP backends procesgegevens beschikbaar kunnen
stellen aan OPInt. Dit doen we aan de hand van een sterk vereenvoudigd Order-2-Delivery subproces.
Inleiding
Order-2-Delivery (O2D) procesbewaking in SAP OPInt
Wat er voor nodig was...
Configuratie SAP backend
Configuratie SAP HANA
Configuratie van replicatie
Tot slot
Order-2-Delivery (O2D) procesbewaking in SAP OPInt
We onderscheiden 3 fases in het vereenvoudigde O2D proces. Fase 1 omvat de periode dat de salesorder is
aangemaakt en totdat deze wordt gewijzigd. In onderstaand voorbeeld is gewoon met de SAPgui eerst de
salesorder aangelegd met 1 Laufrad W-103. Later is deze aangepast naar 3 stuks en gesaved, wat fase 1
beeindigt en fase 2 start. Fase 2 eindigt met het aanmaken van een outbound delivery op de salesorder. Fase
3, en daarmee het simpele O2D proces, eindigt met een update van de outbound delivery (geen
deelleveringen).
In het OPInt space.me standaard UI5 dashboard is deze procesincarnatie (process instance) eenvoudig te
volgen, van het eerste lege scherm tot het doorlopen van alle fases tot het uiteindelijke einde van het proces.
Natuurlijk zijn er op elk willekeurig moment veel meer O2D procesinstanties onderweg, en zult u dus eerder
onderstaand dashboard waarnemen.
Wat er voor nodig was...
Wat is er nu nodig om dit te realiseren? Er zijn grofweg 3 stappen te onderscheiden, namelijk het identificeren,
correleren en vastleggen van de proces-relevante events in de SAP backend, het definieren van de fases in
het OPInt business scenario in SAP HANA, en het repliceren van de daadwerkelijke procesgegevens vanuit de
SAP backend naar HANA.
Configuratie SAP backend
Er zijn verschillende manieren om de vele, losstaande transacties in een SAP backend te koppelen aan een
proces. Process Observer (POB) is een van deze manieren, en vanuit het oogpunt van OPInt gezien de
geprefereerde. POB is een onderdeel van de Business Suite, en kan via een switch worden aangezet. In POB
definieer je de activiteiten van een proces, en koppel je deze aan Business Object Repository (BOR) events of
zelfs ABAP code. De crux zit ‘m in het correleren van events van business objecten, die bij dezelfde
procesinstantie horen, zoals in bovenstaand geval de salesorder en de outbound delivery. Zo zie je een
volgorde van activiteiten in de tijd ontstaan; voila het proces. Al deze zaken worden gelogd in POB, gewoon in
tabellen van het SAP backend systeem.
In ons O2D voorbeeld correleren we op basis van het salesorder nummer, dat natuurlijk ook bekend is bij het
outbound delivery document. Concreet ziet het er als volgt uit. In transactie POC_MODEL definieren we het te
observeren proces en de activiteiten daarvan.
We koppelen de activiteiten aan de juiste business objecten (salesorder, delivery) en de bijbehorende events.
Dat is alles. Zoals te zien, is er in POB veel meer te customizen waaronder filters (rules), dataverrijking, KPIs en
integraties met andere POB backends.
Configuratie SAP HANA
Het grote voordeel van Process Observer voor OPInt is dat je rechtstreeks de POB-definitie vanuit de SAP
backend kan importeren in HANA Studio. Alle correlaties tussen losse transacties (events) vinden plaats in de
SAP backend, zodat in OPInt alleen correlaties met andere proces-onderdelen in andere systemen dienen te
worden ingericht (niet in dit voorbeeld).
De 3 fases worden eenvoudig geconfigureerd.
Configuratie van replicatie
Over het algemeen draait de SAP backend op haar eigen database (vaak non-HANA), waardoor de
procesgegevens moeten worden gerepliceerd naar SAP OPInt (op HANA). Ook voor replicatie zijn weer tal van
mogelijkheden, maar heel vaak wordt SAP SLT (System Landscape Transformation) ingezet. Deze ABAP
technologie grijpt via triggers direct in op de bron database (backend), en creeert, update dan wel delete
direct records in de doel database (HANA).
Voor het O2D voorbeeld hoeven alleen de standaard POB log tabellen naar HANA te worden gerepliceerd, zie
het plaatje hieronder. Mocht je extra context (bv masterdata) nodig hebben, dan dien je ook deze tabellen
naar HANA te repliceren.
Tot slot
Hopelijk heeft u nu een beeld bij het ontsluiten van SAP backend procesgegevens naar SAP OPInt. Natuurlijk
zijn er nog veel meer opties en mogelijkheden, waarover we u in volgende edities willen vertellen.
Wilt u nu al meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met Creetion op.
Deze Tips & Tricks is aangeleverd door:
Yevgen Khotynets
SAP BPM consultant
Informatie
www.creetion.com
[email protected]
https://twitter.com/Creetion
http://www.linkedin.com/company/Creetion
Creetion
Creetion
Bredaseweg 108a –
sectie 3
4902 NS Oosterhout
T +31 (0) 162 42 69 97
SAP Partner Port
Amerikastraat 10
5232 BE 's-Hertogenbosch