Specialisatiejaar Junior Voedingstechnoloog

7TA
Lessentabel 2014-2015
Zevende jaar Se-n-Se assistent voedingsindustrie
de Junior voedingstechnoloog
Vak
Vorming
Specifiek
7TA
AV Frans
1
AV Engels
1
AV Nederlands
2
TV Voedingsleer: productkennis
TV Productontwerpleer: productontwikkeling en innovatie
TV Zorgsystemen: kwaliteit - voedselveiligheid milieu - veiligheid
TV Analyse: bacteriologische - (bio)chemische
technieken
TV Conceptleer: ontwerp productielijnen
2
TV Projectwerking: studieondersteunende activiteiten
2
TV Stage Voedingsindustrietechnieken
2
2
2
2
14
Totaal:
30
Opmerkingen:
Stage werkplekleren: 2 dagen in de week van 7 klokuren per dag in een bedrijf.
Blokstage 4 weken (38 klokuren per week).
AV : algemeen vak, TV : technisch vak, PV : praktijk
Specifiek : kenmerkend voor de studierichting
Se-n-se : secundair na secundair
14
20.03.2014