TV Lessentabel 2014-2015 Tweede en derde graad technische

TV
Lessentabel 2014-2015
Tweede en derde graad technische voedingstechnieken
Vorming
3TV
4TV
5TV
6TV
AV Godsdienst
2
2
2
2
AV Aardrijkskunde
1
1
1
1
AV Frans
3
3
2
2
AV Geschiedenis
1
1
1
1
AV Lichamelijke opvoeding
2
2
2
2
AV Nederlands
4
4
2
2
AV Engels
2
2
2
0
TV Toegepaste Fysica
2
2
1
1
AV Wiskunde
4
4
4
4
Complementair
AV Informatica
1
1
0
0
Specifiek
AV Engels
0
0
0
2
TV Technologie Voeding
2
2
0
0
TV Toegepaste Biologie
1
1
0
0
TV Levensmiddelenchemie
2
2
0
0
TV Levensmiddelen- en voedingsleer
1
1
0
0
TV Industriële productieleer
1
1
3
3
TV Kwaliteitsbeleid
2
2
0
0
TV Biochemie
0
0
2
2
TV Wekelijkse stage
0
0
8
8
TV Toegep. Levensmiddelenchemie
0
0
4
4
TV Toegepaste microbiologie
0
0
2
2
PV Praktijk/Stage
5
5
0
0
36
36
36
36
Basis
Basis en specifiek
Vak
Totaal:
Opmerkingen:
5de en 6de jaar: blokstage van 4 weken per leerjaar (38 klokuren per week).
Leerlingen kunnen in hun 6de jaar een diploma secundair onderwijs behalen.
AV : algemeen vak, TV : technisch vak, PV : praktijk
Basis : vakken als basisvorming voor de opleiding
Specifiek : kenmerkend voor de studierichting
Complementair : volgens pedagogische visie van de school
13
20.03.2014