Matrix ganzenbeheer

FBE Groningen
Postbus 30027
9700 RM Groningen
[email protected]
Matrix ganzenbeheer op grond van ontheffing 2014-2019
bedoeld als leidraad, de actuele ontheffing is leidend!
Buiten de foerageergebieden
mei
jun
jul
aug
sep
mei
jun
jul
aug
sep
apr
mrt
feb
jan
dec
nov
okt
diersoort
Grauwe gans
Kolgans
Brandgans
wbe's Nimrod, NW Groningen, Eemsmond en Oldambt
Binnen de foerageergebieden
apr
mrt
feb
jan
dec
nov
okt
diersoort
Grauwe gans
Kolgans
Brandgans
wel bejagen
niet bejagen en niet verontrusten
Rustperiode: verontrusten mag wel, bejagen mag alleen op kwetsbare gewasen
niet bejagen / wel verontrusten
Enkele belangrijke bepalingen uit de ontheffing:
Overwinterende grauwe gans, kolgans en brandgans Periode 01 oktober - 01 april:
- Alleen voor kwetsbare gewassen, behalve:
overwinterende grauwe gans, ook op overjarig grasland in oktober en maart.
overwinterende kolgans ook op overjarig grasland alleen in oktober .
- Brandgans alleen in: wbe Nimrod, wbe Noord-West Groningen, wbe Eemsmond en wbe Oldambt.
- Periode overwinterende Brandgans is van 01 oktober tot 15 mei.
- Preventieve maatregelen (akoestisch en visueel) zijn verplicht op kwetsbare gewassen
- Machtiging kan alleen worden aangevraagd bij schade of dreigende schade
- Afschot vanaf een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang
- Geen afschot op percelen met oogstresten
- Maximaal 15 ganzen per dag per perceel en
- maximaal 8 ganzen per jachthouder per dag per perceel
- Het gebruik van deze ontheffing mag niet leiden tot verontrusting van overwinterende ganzen,
in vogelrichtlijngebieden van 1 oktober tot 1 mei.
NB.
Grauwe gans, brandgans, kolgans, rietgans en rotgans mogen het gehele jaar
op grond van de verordening schadebestrijding worden verontrust,
maar van 1 nov tot 1 april niet binnen foerageergebieden
aan deze matrix kunnen geen rechten worden ontleend.