Concept Agenda CMR-05 vergadering

Concept Agenda CMR-05 vergadering
Datum :
dinsdag 18 maart 2014 | 19.00 – 21.30 uur
Locatie:
vmbo de Spindel (Bataafse Kamp 6)
1e verdieping (ingang gymnasium)
Genodigden:
Freek van Oenen (G)
CMR-P- vz (G)
Hans Bebseler (HB)
Maurits Misana (MM)
Rima Minasian (RM)
Frans Schneider (FS)
Henk Assink (HA)
CMR-P (G)
CMR-L (G)
CMR-L (G)
CMR-O (G)
CMR (G)
Henri Hammink (HH)
Peter Dooijeweerd (PD)
Astrid van der Struik
CMR-CD
CMR-CD
(not.)
Carolina Blanken (CB)
CMR-P (T)
Debby Wijnreder (DW) CMR-P (T)
Mathilde Kistemaker (MK) CMR-P (T)
Gina van der Veen (GvdV) CMR-P (T)
Hajo Brandt (HB)
CMR-O (T)
Mischa Dijkstra v.v. Jos Eijssink (JE) CMR-P (T)
Belinda Kuipers (BK)
CMR-P (T)
Barend Potijk (BP)
CMR-L (T)
Wouter Ensink
CMR-L (T)
AGENDAPUNTEN
EIGENAAR
1.
Opening
voorzitter
2.
Mededelingen
- huisvesting
CD
3.
Verslag vorige vergaderingen
3 dec. 2013 / 9 en 28 jan. 2014
CD
4.
Sturing
5.
6-jarige havo
6.
Rondvraag en sluiting
STATUS
Informeren
Bijlage
CD
Informeren
CD
Informeren
voorzitter
Bijlage
Bijlage