Agenda ALV 15 november 2014

Algemene Ledenvergadering en Sleutelvrijwilligersbijeenkomst
Datum:
Locatie:
15 november 2014
NME Liemers, Vestersbos 2 in Zevenaar
Programma
10.00 uur
Ontvangst
10.15-11.30 uur
ALV
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Verslag ALV 10 april 2014 (bijlage)
5. Begroting (bijlage) en jaarplan 2015
6. Nieuwe werkgroepen:
a. Zoogdierwerkgroep Utrecht (ter vaststelling conform statuten)
b. Vleermuiswerkgroep Noord-Holland (ter vaststelling conform statuten)
7. Leidraad Zoogdiervereniging en telemetrie (bijlage)
8. Afscheid Hugh Jansman
9. Nieuw bestuurslid Jeike van de Poel
10. Rondvraag
11. Sluiting
11.30-12.45 uur
Sleutelvrijwilligersbijeenkomst
12.45-13.30 uur
Lunch
13.30-14.00 uur
Introductie excursie en vervoer naar bever- en otterexcursie
14.00-15.30 uur
Excursie bever en otter in de Rijnstrangen door werkgroep CaLutra
15.30-16.30 uur
Afsluiting en borrel