nota-van-inlichtingen-deelovereenkomst-rta-versie-2-06-10

NOTA VAN INLICHTINGEN 2 DEELOVEREENKOMST RTA REGIO ZHZ
Vraag/Opmerking van
Nr. Aanbieder Artikel overeenkomst vraagsteller/instantie
Bijlage 2: 1.1.2
Gaat het meldingsformulier digitaal
1 Pameijer
Antwoord
Ja dit gaat ook digitaal.
zoals in de AZR?
2
Pameijer
Bijlage 2: 5.2
Is de bevoorschotting voor
We hanteren de huidige
organisaties die voorheen onder de systematiek dus ook per
AWBZ vielen ook per maand of per 4 maand
weken?
3
Marant
Bijlage 2: 5.6
Wijze van administreren,
verantwoorden, bekostigen en
declareren van de Individuele
voorziening 5.6 De Aanbieders
leveren vóór 1 juni 2016 een
specifiek voor de Serviceorganisatie
Jeugd opgestelde verantwoording
met bijbehorende controleverklaring,
gericht op de juistheid en de
rechtmatigheid van de verantwoorde
bedragen en prestaties in 2015. Wat
wordt hier precies mee bedoeld en
wat wordt er van ons als aanbieder
verwacht?
4
Pameijer
Bijlage 2: 5.7
Hier wordt gesproken over het
Een webbased systeem van
gehanteerde registratiesysteem. Is al de leverancier Stipter
bekend welk systeem dit is/wordt?
5
6
7
Wij zullen een controle
protocol opstellen dat
vergelijkbaar is met de huidige
verklaring die door de
accountant wordt afgegeven.
We streven naar minder
administratieve kosten.