EU-conformiteitsverklaring

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
Getriebebau-Nord-Str. 1 . 22941 Bargteheide, Germany . Tel. +49(0)4532 289 - 0 . Fax +49(0)4532 289 - 2253 . [email protected]
EU-conformiteitsverklaring
In de zin van de EU-richtlijnen 94/9/EG bijlage VIII, 2004/108/EG bijlage IV, 2009/125/EG bijlage VI, 2011/65/EU bijlage VI
Bij deze verklaart Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
dat de asynchrone draaistroommotoren van de productenlijn

Pagina 1 van 1
SK 63*1)/*2) 3D t/m SK 200*1)/*2) 3D *3)
1)
vermogensaanduiding: S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W -optioneel
gecompleteerd door: H, P
2)
Aand. aantal polen: 2, 4, 6
3)
Opties
met de ATEX-markering
II 3D Ex tc IIIB T . . . °C Dc
aan de volgende bepalingen voldoen:
ATEX-richtlijn voor producten
Ecodesign-richtlijn
EMC-richtlijn
RoHS-richtlijn
94/9/EG
2009/125/EG (verordening (EU) nr. 640/2009)
2004/108/EG
2011/65/EU
Toegepaste normen:
EN 60079-0:2009
EN 60204-1:2006
EN 55011:2009 A1:2010
EN 60079-31:2009
EN 60034-1:2011
EN 50581:2012
EN 60529:2000
EN 60034-30:2009
De eerste toelatingsmarkering vond plaats in 2011.
Bargteheide, 03.02.2014
U. Küchenmeister
Directie
i.o.v. F. Wiedemann
Afdelingsmanager Motoren