de publieke zaak vraagt om meer waarden

VU ACADEMY
OF SOCIAL
SCIENCES
BESTUREN
PUBLIEKE IDENTITEIT EN
PUBLIEK LEIDERSCHAP
DE PUBLIEKE ZAAK
VRAAGT OM MEER
WAARDENGEDREVEN
LEIDERSCHAP
DR. KARIN LASTHUIZEN
PUBLIEKE IDENTITEIT EN
PUBLIEK LEIDERSCHAP
Bij het uitdragen en waarborgen van publieke waarden en
missie is leiderschap van cruciaal belang. Waar staan uw
organisatie en uw medewerkers voor en hoe staat u daar
zelf in?
Traditionele grenzen tussen publiek en
privaat, en tussen beleid en uitvoering
vervagen. Het is als leidinggevende
daarom essentieel om eenduidig vorm te
geven aan de missie en identiteit van de
organisatie. Huidige ontwikkelingen
maken het echter steeds lastiger om de
specifieke publieke waarden waar
overheidsorganisaties voor staan te
waarborgen en uit te dragen. Hoe gaat u
daar mee om?
Ethisch, publiek leiderschap kan een
strategie zijn binnen de unieke context
van het veranderende openbaar bestuur.
Tijdens deze module reflecteert u hierop
als (toekomstig) leidinggevende en u past
de inzichten die dit oplevert toe op uw
eigen werkpraktijk.
"ZEER NUTTIG OM ZO IN EEN KLEINE
GROEP BESTUURDERS TE
REFLECTEREN OP JE EIGEN ROL EN
FUNCTIONEREN"
Hoe kunt u de waarden en identiteit van
uw publieke organisatie ontwikkelen en
uitdragen? En hoe stimuleert u de
motivatie van uw medewerkers om de
publieke zaak te dienen? Het gaat hierbij
niet alleen om waardengestuurd
leiderschap zelf, maar ook om het
ontwikkelen van en ruimte geven aan
waarden en motivaties van medewerkers.
We staan stil bij het bijzondere karakter
van dienaren van de publieke zaak, de
'public service motivation'.
PROGRAMMA
De module beslaat vier intenstieve
themabijeenkomsten, waarin steeds een
ander thema centraal staat. De
bijeenkomsten zijn een combinatie van
korte interactieve colleges over de
nieuwste theoretische inzichten,
praktische oefeningen met aansprekende
casussen, de eigen casuïstiek, en
intervisie en discussie. Ter afronding van
de module schrijft u een eindpaper.
RESULTAAT
Na succesvol afronden van de module
kunt u de kernwaarden, missie en
identiteit van uw organisatie identificeren
en uitdragen. U weet de publieke
motivatie van uw medewerkers te
herkennen en stimuleren, en u hebt uw
eigen 'publiek leiderschap' verder
ontwikkeld.
DATA
De bijeenkomsten vinden plaats op
vrijdagmiddagen 13.30-18.30 uur.
Kijk op de website voor de actuele
startdata.
CONTACT
T 020 598 7497
E [email protected]
W www.fsw.vu.nl/vass