BKB-OW : Bijkomende kinderbijslag voor kinderen met

BKB-OW :
Bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een aandoening / oude wetgeving
BKB-NW :
Bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een aandoening / nieuwe wetgeving
IVT :
Inkomensvervangende tegemoetkoming
IT-NW :
Integratietegemoetkoming / nieuwe wetgeving
OW :
Oude wetgeving
THAB :
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
BTW :
Gegevens gebruikt in het kader van de vrijstelling van BTW
Ok = indien in overeenstemming met de machtiging
Combinaties van ok’s mogelijk
BKBNW
OK
OK
IVT
IT-NW
OW
THAB
Sociale
kaart
NISS
Woonplaats
BKBOW
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Aanvraag lopende
Wetgeving
Datum van de aanvraag
Administratieve aanvraag lopende
Onderzoek erkenning van de handicap lopende
Beroep lopende
Datum dossier volledig
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Erkenning van de
handicap/statuut
Datum van de beslissing
Datum waarop de erkenning uitwerking heeft
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Datum einde van de erkenning
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Erkenning/ specifieke handicap
Verlamming 50% onderste ledematen
Volledige blindheid
Amputatie bovenste ledematen
Verlamming bovenste ledematen
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Erkenning/resultaat/Regime : kind
Onmogelijkheid om cursussen te volgen
Onmogelijkheid om een beroep uit te oefenen
Ongeschiktheid
Totaal aantal punten vermindering
zelfredzaamheid
OK
OK
OK
OK
Erkenning/resultaat/Regime :
kind/ nieuwe wetgeving
Pijler 1
Pijler 2
Pijler 3
Totaal van de pijlers
Erkenning/ verhoogde
verzekeringstegemoetkoming
Erkenning/resultaat/Regime :
volwassenen
Specifieke pathologies kinderen
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Rubriek
Gegeven
Verzekerde
Criterium 1: mogelijkheden om zich te verplaatsen
Criterium 2: een maaltijd bereiden of voedsel
nuttigen
Criterium 3: instaan voor zijn persoonlijke hygiëne
en zich aankleden
Criterium 4: zijn woning onderhouden en
huishoudelijk werk verrichten
Criterium 5: leven zonder toezicht
Criterium 6: communicatie en sociaal contact
Totaal aantal punten van de criteria (situeert de
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Erkenning/ ongeschiktheid/oude
wetgeving
Rechten
persoon met een handicap in een basisbedrag voor IT
en THAB)
Vermindering verdienvermogen
Fysieke ongeschiktheid
Mentale ongeschiktheid
OK
Einde recht
OK
OK
OK
OK
Wetgeving
Totaal maandelijks bedrag
Maandelijks bedrag IT
Categorie IVT
Categorie IT / THAB /oude wetgeving
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Ok
OK
OK
OK
Er zijn inkomsten van de partner (enkel voor IT)
Betalingen
Sociale kaarten
Maand
OK
OK
OK
OK
Bedrag
OK
OK
OK
OK
Schorsing van het bedrag
OK
OK
OK
OK
Datum van aflevering
OK
Datum einde geldigheid
OK
Nummer van de kaart
OK
Type
OK