Cursus Statistiek en methodevalidatie voor medische

Cursus Statistiek en methodevalidatie voor
medische laboratoria
Doelgroep
Hoofdanalisten, kwaliteitscoördinatoren, researchanalisten en medische
laboratoriumspecialisten
Cursusduur
Twee opeenvolgende dagen De eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de
tweede dag van 9.00 tot 17.00 uur.
Locatie
Golden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda
Korte beschrijving
Na een opfrissing van de statistische basis, worden de hulpmiddelen behandeld
waarmee de ontwikkeling en validatie van analysemethoden praktisch en
efficiënt kunnen worden uitgevoerd.
Inhoud
Statistische basis
1.
Omgaan met onzekerheid: ware waarde, standaardafwijking,
vrijheidsgraden, afronden van waarnemingen
2.
Vormen van spreiding: binnen-dag en tussen-dag precisie, bias, total error
3.
Het gebruik van kansverdelingen en beslissingen nemen: Z-toets, T-toets, FToets
4.
Kalibratie, lineariteit, bereik, recovery, aantoonbaarheidsgrens,
rapportagegrens
Kwaliteitsnormen / Validatie van methoden
1.
CCKL Praktijkrichtlijn, ISO 15189, CLIA ’88, Europese eisen, CLSI documenten
2.
Verificatie en validatie van kwantitatieve methoden
3.
Verificatie en validatie van kwalitatieve methoden (bijv. bacteriologie)
4.
Kwaliteitseisen voor analysemethoden, biologische variabiliteit, allowable
total error
5.
Vergelijken van methoden of instrumenten: T-toets, gewone lineaire
regressie, Deming- of orthogonale regressie, Passing en Bablok
6.
Vergelijken van kwalitatieve methoden
Kwaliteitscontrole
1.
Interne QC: controlekaart, Levey-Jennings, Westgard regels
2.
Actiegrenzen, waarschuwingsgrenzen, probleemopvolging
3.
Externe QC: SKML, Z-score, Youden plot
Software voor methodevalidatie
1.
CLSI EP protocollen en software pakketten
2.
Sofwarepakketten als Medcalc, StatisPro en Rhoads EP Evaluator
De cursus omvat diverse oefeningen.
Docent
De cursus wordt gegeven door dr. Jo Klaessens (StatAlike). Jo Klaessens is
chemometricus en gespecialiseerd in laboratorium statistiek en kwaliteit. Hij is
voorzitter van de NEN subcommissie statistische toepassingen. Hij is auteur van
het boek “Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium”.
Cursusbegeleiding door dr. ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders.
Cursusmateriaal
Documentatiemap en de boeken ‘Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor
het laboratorium’ en ‘Statistiek in het laboratorium met Excel’, beiden van dr.
J.W.A. Klaessens. U kunt deze boeken bij aanmelding van de cursus bestellen.
Cursusprijs
€ 1125,- excl. 21 % BTW en excl. verblijfskosten.
Overnachting
De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 205,- incl.
BTW. U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragen
de boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation
aan uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten.
Aanmelding
Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het
aanmeldingsformulier in te vullen op de website.
Inlichtingen
Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573
25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).
U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.
Per e-mail: [email protected]
Website: www.qaducation.nl
Na afloop van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.