-Leerkracht wiskunde: Ik kan bewijzen dat 1 = 2.

-Leerkracht wiskunde: Ik kan bewijzen dat 1 = 2.
-Leerling 5 IW:
Ja wiskunde bestaat niet dus is 1 = 2.
Mij fop je niet meer.
-Leerkracht wiskunde: Neen, hier volgt een echt bewijs.
x² − x² = x² − x²
ontbind in factoren
links : buiten haakjes brengen en
x ⋅ ( x − x) = ( x − x) ⋅ ( x + x)
rechts : met de formule a ² − b ² = (a − b) ⋅ (a + b)
x ⋅ ( x − x) ( x − x) ⋅ ( x + x)
=
we schrappen ( x − x)
( x − x)
( x − x)
dus
x = x+x
vervang x door 1
1= 2
WWMB!
-Leerling: Ffffffffffffffffff☺☺☺.Niet te geloven
En wat denken jullie hiervan?