Hexta Krant Najaar 2014

NIEUWSBULLETIN n a j a a r
2014
PERINET: PERFECTIE IN HEKWERKDETECTIE!
Hexta Hekwerk & Terreinbeveiliging heeft met Secuweb een zwaargewicht in huis als het om stroomschokbeveiliging gaat. Het nieuwste
product op dit gebied is Perinet. Dit is het alles-in-één detectiesysteem dat onzichtbaar wordt weggewerkt in dubbelstaafmathekwerk en dat
ook nog eens modulair vanaf de computer is uit te bouwen. Dus of het nu om slechts één hek gaat of het complete systeem van hekwerk
en toegangspoorten (eventueel zelfs meerdere vestingingsplaatsen), met Perinet is uw terrein veilig!
Opnieuw staat Hexta Hekwerk & Terreinbeveiliging vooraan als het om nieuwe
Het systeem is zo opgebouwd dat je eenvoudig vanaf de computer controle hebt over
ontwikkelingen gaat bij beveiligingssystemen. Op pagina 3 introduceert Hexta de ObDetA. In
de verschillende beveiligingsonderdelen. Tevens is het eenvoudig om vanaf de server het
deze lijn ligt ook het high end product Perinet: het fraaie en complete detecteringshekwerk
systeem uit te breiden met nieuwe modules. De kracht van het systeem is aan de ene
van Hexta dat werkt met slechts één sensorkabel. Deze is volledig weggewerkt in
kant de eenvoud (het systeem werkt met één (volledig weggewerkte) detectiekabel).
de dubbelstaafmatten (zie tekening hieronder) en heeft ook maar één aansluitende
Bovendien kan het gekoppeld worden aan bestaande systemen. Aan de andere kant is
voedingskabel nodig. Niet alleen optisch is dit een hele nette oplossing, maar ook is deze
het systeem zeer veelzijdig en uitbreidbaar door de modulaire opbouw.
constructie bijzonder solide en hufterproof. En doordat het systeem onzichtbaar is, vergroot
Perinet wordt toegepast daar waar een enkel herkwerk onvoldoende beveiliging biedt.
Perinet de pakkans van indringers.
Op dit moment loopt een eerste project van 150 meter bij de Combi Terminal Centrale
(CTT) in Hengelo.
Perinet is uitermate fijn en nauwkeurig af te stellen. Een sensorkabel van 1.000
meter kan wel 100 beveiligingszones bevatten. De sensorkabel is verbonden met
het beveiligingssysteem van de betreffende beheerder. Iedere beweging of poging
tot doorknippen wordt onmiddelijk geregistreerd in de meldkamer zodat adequate
De voordelen:
maatregelen kunnen worden genomen. Daarnaast is het systeem in meerdere
• Zeer fraai vormgegeven
uitvoeringen leverbaar en uitbreidbaar. Zo is het zelfs mogelijk het systeem uit te rusten
• Detectiedraden onzichtbaar
met een alarmering als de staanders neigen (buigen) en is het mogelijk poorten van
• Zeer nauwkeurig af te regelen
afstand (ook draadloos via bluetooth) te openen/sluiten.
• Hufterproof
• Grotere Pakkans
• Ondersteunt ook de zeer snelle LAN-verbindingen
(glasvezel)
• Kan eenvoudig worden gekoppeld aan bestaande
(andere) systemen, bijv. hoogspanningsbeveiliging
• Ook draadloos (bluetooth) koppelen is mogelijk
• Kan via IP-adres worden aangestuurd
• Koppeling mogelijk aan diverse alarmsystemen
Buitenbeveiliging
Perinet: perfectie in hekwerkdetectie!
Hexta: kort nieuws: Hexta plaatst overklimbeveiliging voor
Rijkswaterstaat, Hexta met CO2 ladder op 4!, Hexta werkt aan nieuwe website, Samenwerking met Yalp werkt
vruchten af.
ObDetA: ook tijdelijk totaal veilig
DMS Security: de nieuwe standaard voor dubbelstaafmat
Koningin Maxima Kazerne: architectonisch wonder
In dit
Hexta
nieuws
bulletin
Hexta
maakt
het
zeker!
DMS Security: de nieuwe standaard voor dubbelstaafmat
Mooier, sterker en sneller, dit zijn de kernwaarden van
weer een nieuw product in het assortiment van Hexta
Hekwerk & Terreinbeveiliging: DMS Security.
De markt voor dubbelstaafmat hekwerk is de laatste jaren sterk
gegroeid. Dubbelstaafmat is esthetisch fraaier dan het vaak
toegepaste gaashekwerk en bovendien aanzienlijk sterker. Het
nieuwe DMS Security maakt gebruik van het degelijke Duitse
Legi-bevestigingssysteem en is daardoor niet alleen sterker maar
ook nog fraaier.
De verbetering zit in de bevestiging van de overlappende
matten aan de staanders. Daar waar bij gewoon dubbelstaafmat
de matten naast elkaar worden bevestigd met klemmen vindt dit bij
de DMS plaats door middel van een metalen afdeklat die aan de
bovenzijde fraai verbonden wordt met de staander. Daarnaast is de
montage een stuk efficiënter en dus sneller. Kortom als er al nadelen
waren aan dubbelstaafmat, dan zijn deze met de komst van DMS
Security verdwenen.
Quickboys in Katwijk, de fraai gelegen voetbalclub in de duinen
van Katwijk aan Zee en veilige trainingshaven van het Nederlands
elftal is het eerste project waar Hexta dit nieuwe type hekwerk heeft
geplaatst. De omstandigheden in dit gebied zijn veeleisend. Zout en
zand vormen een continue bedreiging voor het hekwerk. Een goede
conservering en de juiste materialen zijn daarom noodzakelijk. Laten
dat nu juist de kenmerken van Hexta Hekwerk zijn die
het onderscheid maken. Nu maar hopen dat Quick Boys in deze
ideale omstandigheden weer snel de weg terug zal vinden naar het
hoogste niveau van het amateurvoetbal: de Topklasse.
Kort nieuws
Hexta plaatst overklimbeveiliging voor Rijkswaterstaat!
Hexta met CO2
ladder op niveau 4!
Het is de bedoeling dat in de toekomst alle viaducten
Hexta werkt hard aan uw en ons milieu. Al eerder voltooide Hexta
over snel- en spoorwegen in Nederland zodanig
de digitalisering van het papieren archief waardoor veel papier en dus
beveiligd worden dat er niet meer over- of doorheen
bomen worden gespaard. Ook op andere vlakken in het productie-
geklommen kan worden.
proces wordt hard gewerkt aan een reductie van CO2.
Hexta kreeg onlangs via de Hegeman Bouwgroep de opdracht om
Inmiddels zijn we gestegen (als een van de weinige in de branche!) tot
op de bestaande hekwerken in Zuid-Holland dubbelstaafmatten
niveau 4 op de CO2 ladder. We zijn er nog niet, maar zijn wel op de
te plaatsen waardoor deze viaducten een stuk veiliger worden. De
goede weg!
matten worden in drie verschillende kleuren gecoat (rood, wit of
verkeersblauw) naar de gebruikte kleuren van de viaducten.
Samenwerking met Yalp werpt
vruchten af
Het werk aan de Nederlandse viaducten is onderdeel van het
onderhoudswerk dat door de Heijmans Groep en de Koninklijke BAM
Hexta en Yalp - de grootste producent van speeltoestellen in Ne-
wordt uitgevoerd. Met dit zogenaamde IVOD programma (Integraal
derland - werken al geruime tijd samen. Zo is het Sutu Court (een
Variabel Onderhoud Droog) wil Rijkswaterstaat innovatieve onder-
interactief sportveld) voorzien van Hexta Hekwerk. Onlangs plaatste
houdsoplossingen stimuleren. De werkzaamheden moeten eind 2014
Yalp samen met Hexta in Twello weer een interactief voetbalveld. Het
zijn afgerond. Zo werkt ook Hexta aan een veiliger Nederland.
aantal Sutu courts staat inmiddels op 14 en ook Hexta verwacht dat
dit aantal verder zal toenemen.
Hexta
maakt
het
zeker
NIEUW
!
ObDetA ook tijdelijk
totaal veilig!
Observeren, Detecteren en Afschrikken, de belangrijke
drie-eenheid voor een solide en betrouwbare terreinbeveiliging. De ObDetA van Hexta heeft het allemaal:
een uniek tijdelijk hekwerk voor bouwterreinen. Steeds
vaker zijn bouwterreinen en bouwketen het doelwit
van criminele bendes. De ObDetA voorkomt dit soort
diefstal of nog erger de schade (met vertragingen als
gevolg) op uw bouwterrein. Dit systeem is ook geschikt
beveiliging net als bij de Secura volledig in het hekwerk geïntegreerd,
om delen van het bouwterrein te beveiligen (bijvoor-
waardoor zelfs een bouwhekwerk een fraaie uitstraling heeft en
beeld alleen de bouwkeet of dat deel van het terrein
bouwmaterialen en apparatuur beveiligd zijn tegen diefstal. Daarnaast
waar waardevolle opslag plaatsvindt). Bovendien is het
zijn de beveiligingscomponenten volledig op elkaar afgestemd omdat
Montage?
systeem demontabel en kan het eenvoudig worden
ze door Hexta zelf zijn ontwikkeld. Kortom: flexibel, compleet, fraai en
Tijdelijke staanders worden geplaatst in het aangegeven gebied
hergebruikt.
uiterst betrouwbaar.
waartussen de complete frames met stroomschok- en detectiesysteem
... en hoe het veel beter kan.
worden gemonteerd. Zodra deze geplaatst zijn, kan eenvoudig de be-
Op beveiligingsgebied heeft Hexta in het verleden haar sporen
Hoe werkt het?
kabeling van het detectie- en stroomschoksysteem worden bevestigd
ruimschoots verdiend. De beveiligingspoot Secuweb staat voor-
Allereerst is een drievoudig systeem voldoende afschrikwekkend om
al naar gelang het aantal veiligheidszones. Het camerasysteem wordt
aan als het om nieuwe beveilligingstechnieken gaat, zowel met
het merendeel van het inbrekersgilde onverrichter zaken huiswaarts te
op strategische plekken gemonteerd en het geheel wordt aangesloten
detecterings- als stroomschoktechnieken. Hexta introduceerde al
doen keren. De enkeling die toch een poging wil wagen, loopt tegen
op de uiterst betrouwbare Stinger stroomschokkast. Vervolgens kan
eerder de Secura. Dit is een compleet permanent hekwerk waarin de
de volgende maatregelen aan: bij een poging het hekwerk door te
het systeem gelinkt worden naar pc/gsm en/of alarmkamer.
stroomschokbeveiliging volledig is geïntegreerd. Fraai en bovendien
knippen/snijden gaat het detectie-alarm af. Het signaal geeft aan waar
bijzonder sterk. Nu introduceert Hexta de ObDetA. Dit is geen gewoon
de inbraakpoging is. Indien de betrokkene een poging waagt over het
Huren of kopen?
beveiligingshekwerk maar een compleet systeem voor bouwterrein-
hek te klimmen zal zijn poging stranden door hoogspannings stroom-
Omdat ook (langdurige) bouwprojecten eens worden opgeleverd is
beveiliging dat na voltooiing van het project eenvoudig kan worden
schokkabels. Ook deze locatie wordt door middel van een signaal
het mogelijk om het ObDetA systeem te huren. U koopt dan alleen de
gedemonteerd en bij het volgende project weer gebruikt kan worden.
doorgegeven. Daarnaast leggen camera’s automatisch de activiteiten
Stingerkast (die weer bij het volgende project bruikbaar is) en huurt
vast die rondom de inbraakpogingen plaatsvinden. Inbraak op een Ob-
de rest van de materialen. Natuurlijk kunt u ook het complete systeem
Wat houdt ObDetA precies in?
DetA beveiligd terrein is dus zinloos. Zowel detectie als afschrikking
aanschaffen. Montage is immers eenvoudig en snel en dan is ook uw
Het betreft een compleet tijdelijk beveiligings-/ hekwerksysteem voor
doen afdoende hun werk door toepassing van ObDetA hekwerk.
volgende bouwproject afdoende beveiligd!
de beveiliging van een bouwterrein of gedeelte daarvan. Camera’s,
stroomschok- en detecteringssystemen beslaan het gehele terrein. De
stroomschok- en detecteringskabels zijn volledig geïntegreerd in het
tijdelijk plaatsbare hekwerk en de poorten. Een combinatie dus van
degelijk hekwerk en een high tech alarmeringssyteem dat zorgt voor
afschrikking en alarmering.
Waarom beter?
ObDetA bevat een combinatie van drie beveiligingselementen (camera, stroomschok en afschrikking). Dat is bij bouwterreinenhekwerken uniek. Bovendien is het systeem flexibel en kunnen er meerdere
detecteringszones worden ingesteld. Daarnaast is de stroomschokZo is uw bouwplaats een eenvoudige prooi voor vandalisme en criminaliteit...
Hexta werkt aan nieuwe website
Overzichtelijk en snel vinden wat je zoekt, dat zijn de
tatie op USB-stick was al gekozen voor een nieuwe opbouw en
uitgangspunten bij de ontwikkeling van de nieuwe
presentatie. De nieuwe website borduurt voort op deze presentatie.
website van Hexta Hekwerk. Dat klinkt eenvoudiger
In totaal zijn er vijf productgroepen gedefinieerd: Hekwerk, Poorten
dan het is. Om nog makkelijker en sneller te navi-
en Toegang, Terreinbeveiliging, Sport en Recreatie en Specials
geren is de toekomstige site volledig opnieuw opge-
en Maatwerk. De productgroepen hebben allemaal hun eigen kleur
bouwd en voorzien van een eenvoudigere, overzichte-
gekregen. Dit kleurgebruik is bij alle documentatie (print en digitaal)
lijke structuur.
doorgevoerd. Naast de productgroepen wordt er een link gemaakt
naar de handige bestekservice van Hexta.
Door de uitbreiding van het productprogramma en de niet altijd
Een aparte nieuwsrubriek toont de laatste projecten van Hexta, maar
logische opbouw is de oude website steeds moeilijker toegankelijk
ook de nieuwste ontwikkelingen op hekwerkgebied zijn hier terug te
geworden. Voorafgaand aan de nieuwe website lanceerde Hexta
vinden. Aan het eind van het jaar verwacht Hexta de site live te kun-
vorig jaar al de 3D presentatie. Bij deze nieuwe digitale documen-
nen zetten.
Project: Maxima Kazerne
Duur: 2001-2014
Poorten: dubbele schuifpoort xl en 2 schuifpoorten (.. meter waarvan 1 extra snel);
Tourniquets; Gaashekwerk: ... meter voorzien van extra dikke staanders.
Koningin Maxima opent de kazerne op 23 november 2013
Koningin Maxima Kazerne:
architectonisch wonder
Een enkele keer maakt hekwerk onderdeel uit van een
gesteld. Het veiligheidsaspect was minstens even belangrijk. Al met al
achitectonisch hoogstandje. De in Berlijn gevestigde
een hele ‘uitdaging’ zoals Van der Donk het uitdrukt. De ontwerp- en
architect Zvi Hecker heeft met zijn het ontwerp van
tekenafdeling van Hexta heeft overuren gemaakt maar het resultaat mag
‘deze mijlpaal in de geschiedenis van de Koninklijke
er dan ook zijn. Het gebruik van massieve stalen balken aan de gebou-
Marechaussee’ nadrukkelijk gekozen voor een geïnte-
wen is terug te vinden in de poorten en staanders van het hekwerk. Ook
greerd geheel. Hekwerk en gebouwen van de Koningin
de vulling (strekmetaal) van poorten en tourniquets is bijzonder en sluit
Maxima Kazerne vormen één geheel en zijn volledig
goed aan bij de vormgeving van het geheel. Een voorbeeld van een ge-
op elkaar afgestemd.
slaagde vorm van samenwerking tussen architect, bouwer en hekwerkproducent. Een samenwerking die al bij de tekentafel was begonnen.
Projectleider Nauk van der Donk (Rijksvastgoedbedrijf) heeft Hexta Hekwerk & Terreinbeveiliging van het begin af aan betrokken bij de bouw van
Naast esthetiek is het veiligheidsaspect natuurlijk van het grootste
de kazerne toen bleek dat de architect de vormen van zijn ontwerp terug
belang. Poorten en staanders van het hekwerk zijn daarom extra sterk
wilde zien in het hekwerk rondom het terrein. De aangeleverde schetsen
uitgevoerd en voldoen ruimschoots aan de hoge veiligheidsnormen
van Hecker werden uitgewerkt tot bruikbare werktekeningen. “Evenals
die door de KMar waren opgesteld. Zo is de schuifpoort bij de in- en
de gebouwen dienden het hekwerk en de toegangspoorten een robuust
uitgang van dienstvoertuigen uitgevoerd met een extra snelle open-
uiterlijk te krijgen. Dit is met name goed terug te zien bij de omlijstingen
en sluittijd. Deze voertuigen dienen bij noodsituaties snel het terrein
en staanders. De samenwerking met Hexta is in dit gehele voortraject
te kunnen verlaten. Het gehele terrein is voorzien van camerabewaking
erg goed bevallen”, aldus Van der Donk.
en toegangscontrole systemen.
De beslissing om de verschillende onderdelen van de Koninklijke
“De gebeurtenissen van 11 september 2001 hebben ook invloed
Marechaussee (KMar) op Schiphol op één locatie te concentreren,
gehad op de bouwplannen van de kazerne” stelt Van der Donk. Door de
viel al in 2001. Het feit dat eind 2014 het gehele complex wordt
groeiende terroristische dreiging is er meer druk komen te liggen op de
opgeleverd geeft al aan dat er niet over één nacht is gegaan. Na de
Marechaussee en moest er meer personeel gehuisvest kunnen worden
uitschrijving van een ontwerpwedstrijd door de Rijksbouwmeester
in de kazerne. Wie vanuit Amsterdam naar Schiphol rijdt, kan het com-
viel uiteindelijk de keus op het architectenbureau van Zvi Hecker.
plex aan de rechterkant (vlak voor de Schipholtunnel) zien liggen. Aan
De in Polen geboren architect maakte spraakmakende ontwerpen,
het eind van 2014 zal de kazerne plaats bieden aan 1750 personen,
zoals het Joods Museum in Berlijn. Nu was het dus de beurt aan de
maar met een 24/7-organisatie is met een dagelijkse bezetting gerekend
prestigieuze Koningin Maxima Kazerne.
op ongeveer 350 slaapplaatsen en 650-750 vaste werkplekken. Het
grootste deel van het complex is in november 2013 geopend door
Het complex is een combinatie van met elkaar verbonden loopbrug-
koningin Maxima. Een dergelijk ‘zwaargewicht’ die de opening verzorgt
gen, kubussen en ruw betonnen muren, afgewisseld met glas en
is een compliment aan allen die aan de totstandkoming van het complex
robuuste metalen constructies. In totaal beslaat het 7 ha. Het
hebben meegewerkt. Om begrijpelijke redenen is het terrein niet toegan-
kleurgebruik is dat van de kleuren van Schiphol (blauw) en oranje en
kelijk voor publiek; anders had Schiphol er een attractie bij.
wit (KMar). Aan het hekwerk werden qua vormgeving dezelfde eisen
Uitgave van Hexta Hekwerk &
Terreinbeveiliging: jaargang 10, nr 1
H E K WE R K & TE R R E I N B EVE I L I G I N G
Postbus 3095, 2220 CB Katwijk
Ambachtsweg 7d, 2222 AH Katwijk
T 071 - 40 90 777 F 071 - 40 88 225
[email protected] www.hexta.nl
Gerealiseerd door: Maris Media, Noordwijk