Beleidsrijk invoeren van de Functiemix

Beleidsrijk invoeren
van de Functiemix
Met de invoering van de Functiemix wordt docenten de mogelijkheid
geboden te solliciteren naar functies met een hogere inschaling: van LB naar
LC of LD. Een greep uit de vragen en reacties die op school worden gehoord:
Op steeds meer scholen zien wij dat de directie en de personeelsfunctionarissen aandacht
besteden aan deze vragen. De medewerkers
worden goed geïnformeerd en eventueel
voorbereid door middel van trainingen en/of
gesprekken vooraf en achteraf.
Het ECNO heeft hiervoor een aanbod ontwikkeld,
wat in overleg met de school op maat wordt
aangeboden.
Mogelijkheden zijn:
• Training personeelsgesprekken in het kader
van de gesprekscyclus
• Training beoordelingsgesprekken voor
leidinggevenden
• Training beoordelingsgesprekken voor medewerkers
• Solliciteren in het kader van de Functiemix
• Lesobservaties en nabespreking
• Professionaliseringstrajecten richting LC en LD,
een leergang voor High Potentials.
Meer informatie
Voor meer informatie of voor het aanvragen van
een oriënterend gesprek, kunt u contact opnemen
met het secretariaat, e-mail [email protected]
Bellen kan ook: telefoon (050) 312 00 22.
www.ecno.nl
“Solliciteren! Dat is lang geleden! Ik heb geen
up-to-date cv meer, en zeker geen digitaal
portfolio! Hoe bereid ik mij voor? Hoe profileer
ik mij? Wil ik dat wel: zo mijn nek uitsteken?”
"Wie gaat mij beoordelen en welke criteria
worden er gehanteerd? Wat gebeurt er met mij
en mijn betrokkenheid als ik afgewezen word?
Kan ik dan nog wel met mijn leidinggevende
door één deur? Wat betekent dat voor de
relatie met degene die wel aangenomen
wordt?” enzovoort.