Een nieuwe start voor Stadsontwikkeling Laboratorium Rotterdam

Vooraankondiging
Een nieuwe start voor Stadsontwikkeling
30 september 2014
9.00 – 16.00 uur
Laboratorium Rotterdam
Stadsontwikkeling Rotterdam maakt een nieuwe start op een fantastische plek in de
stad. Dat markeren we op 30 september met een evenement over de toekomst van de
stad.
Laboratorium Rotterdam verkent de stedelijke ontwikkelingsagenda van Rotterdam
tot 2025. We nemen u mee op een reis door de stad en een reis door de tijd met
visionaire sprekers, innovatieve ondernemers en gerenommeerde experts op het
gebied van stedelijke ontwikkeling.
Laboratorium Rotterdam is een evenement voor professionals uit het werkveld
stedelijke ontwikkeling in brede zin. Relaties van Stadsontwikkeling ontvangen een
persoonlijke uitnodiging voor het evenement. Bent u er ook graag bij maar heeft u
geen aankondiging ontvangen? Stuurt u dan een e-mail met uw gegevens naar
[email protected] Let op: het aantal plaatsen is beperkt.
Deelname is kosteloos. De inschrijving start begin september. U ontvangt dan een
uitnodiging met het programma en verdere inhoudelijke informatie.