UITNODIGING - Stad Tienen

UITNODIGING
Infoavond / Voordracht:
GROEN IN DE STEDELIJKE OMGEVING
De Tiense Milieuadviesraad (MAR) nodigt in samenwerking met de stad alle inwoners, bedrijfsleiders en politici,
evenals de milieuadviesraden van naburige gemeenten, op woensdag 19 november 2014 uit op een voordracht
door Prof. Dr. Martin Hermy omtrent 'Groen in de stad'.
Pof. Dr. Hermy gaat tijdens deze voordracht in op de (noodzaak van) 'vergroening' van de stedelijke ruimte. In een
sterk verstedelijkte regio zoals Vlaanderen, is dat een belangrijk onderwerp. Steden hebben specifieke
milieukenmerken die sterk afwijken van die van het buitengebied. Stedelijk groen (en stedelijke natuur) is van groot
belang voor de leefbaarheid, de ruimtelijke ontwikkeling en de milieuhuishouding, kortom voor de duurzaamheid
van steden. Door hun omvang en impact worden steden belangrijke spelers in een meer duurzame toekomst.
Prof. Dr. Hermy doceert aan de Katholieke Universiteit van Leuven sinds 1994 de vakken groenbeheer,
vegetatiekunde, ecologie en natuurbehoud en -ontwikkeling. Hij is tevens gastdocent aan de Universiteit van Gent.
Hij is medeauteur van verschillende boeken, zo verscheen onder zijn redactionele leiding het boek 'Groenbeheer,
een verhaal met toekomst', waarin hij onder meer pleit voor veel meer en beter groen in de stedelijke omgeving.
Aanvang: 20u
Toegang gratis.
Locatie: Tienen, De Kruisboog, polyvalente zaal
Plaatsen reserveren via: [email protected]