thematisch

Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Team Stedelijke Ruimte en Infrastructuur
Helena Van Pottelberge (teamcoach)
Veronique Smeets
Veerle Timmermans
Peter Beusen
Rob Ghyselen
Jeroen Visser
Ann Theunissen
Team Open Ruimte
Melanie Franck (teamcoach)
Koen Maertens
Martine Moris
Katelijne Schoofs
An Van Tornout
Natalie De Camps
Team Industriële Ruimte
Felix Florquin (teamcoach)
Inge De Cat
Sarah De Munck
Bart Fobe
Annelies Hoebeeck
Sven Wouters
Pascal Van Ghelue**
Pascal Van Ghelue**
Pascal Van Ghelue**
Thema’s team
Thema’s team
Thema’s team
Stedelijke ruimte &
Infrastructuur
Open ruimte
Industriële ruimte
Stadsontwikkeling
WZI
Afval
Harde & zachte
recreatie
Grondwater
Metaal
Afbakening stedelijke
gebieden
Ontbossing
Papier/hout
Windturbines
Ruilverkaveling
Textiel
Havens
AGNAS
Dieren
Luchthavens
Waterbeheersing
Energie
Lijninfrastructuur (weg,
water, spoor)
Kustwerken
Chemie
Bedrijventerreinen
Golfterreinen
Voeding
Leidingen incl
hoogsp.leidingen
Ontginningen
**: extra ondersteuning voor alle teams