Uitnodiging - KleurrijkWonen

Kenmerk
Project Zijdevlinder
Onderwerp
Uitnodiging feest
Datum
24 oktober 2014
Bijlage(n):
Geen
Uitnodiging
Geachte heer/mevrouw,
Het is mij een eer en genoegen u namens KleurrijkWonen, Bloeii Advies & Ontwikkeling en
Boele & Van Eesteren uit te nodigen voor het feestelijke evenement waarmee wij de bouw
van ons nieuwbouwproject Zijdevlinder afronden. U bent van harte welkom.
Wanneer en waar?
Wij organiseren dit evenement op:
- Woensdag 5 november 2014 tussen 15:00 en 17:00 uur
- vanuit Proeftuin De Ontmoeting
Admiraalvlinderlaan 2
4105 TH Culemborg
- Dit is op loopafstand van Zijdevlinder en in de nabijheid is ruime
parkeergelegenheid.
Het programma
15:00 15:45 uur
15:45 16:15 uur
16:15
17:00 uur
Ontvangst in De Ontmoeting
Toespraken,
Ondertekening DBM (Design, Build and Maintain) overeenkomst
Onthulling herinneringssteen
Het glas heffen op de samenwerking en het resultaat
Gelegenheid om het complex te bezoeken
Zijdevlinder, een metamorfose
Zoals zich uit een rups en cocon een mooie zijderupsvlinder ontwikkelt, begonnen in maart
van dit jaar de bouwwerkzaamheden op een braakliggend terrein in de Culemborgse wijk
Parijsch. Een mooi en doordacht ontwerp, goede afstemming tussen partijen, zorgvuldige
begeleiding en de formule conceptbouw, zorgden er voor dat nog voor het einde van dit
jaar een prachtig complex verrees. 40 ruime appartementen waarvan 2 met bijzondere
voorzieningen voor bewoners met lichamelijke beperking (MIVA), energiezuinig en met een
frisse en chique uitstraling.
De appartementen ontvingen veel lof van de kandidaathuurders die er op 24 september
hun kijk- en meetmoment kregen. Naar verwachting gaan wij de huurders op 13 en 14
november de sleutels uitreiken.
Tot slot
Als u nog vragen hebt over deze brief, het feest of het complex, neemt u dan contact met
mij op. U kunt mij telefonisch bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 17:00
uur op telefoonnummer (0345) 59 62 92. U kunt ook e-mailen naar
[email protected]
Met vriendelijke groet,
André van Dijk
woonconsulent