Informatieblad AGS 2

Douane
Belastingdienst
Informatieblad | 27 oktober 2014
AGS 2: Door aanpassingen
is performance AGS 2 verbeterd
De performance van AGS 2 is verbeterd. Een uitgebreide analyse heeft aangetoond welke maatregelen we
moesten nemen om dit bereiken. Helaas moest hiervoor AGS op 16 oktober zelfs onverwacht tijdelijk worden
afgesloten. Op die dag zijn aanpassingen in de hard- en software aangebracht. De eerste indruk is dat deze
aanpassingen bijdragen aan verbetering van de performance. In de laatste week van oktober wordt nog een
release opgeleverd met technische aanpassingen om AGS 2 verder te stabiliseren. Deze aanpassingen zullen
eind november een meetbaar effect hebben.
Op 3 oktober 2014 is op www.douane.nl een nieuwsbrief
gepubliceerd waarin melding is gemaakt van performance­
problemen na de ingebruikname van de laatste release van AGS 2.
De afhandeling van de invoeraangiften ondervond op bepaalde
momenten van de dag hinderlijke vertraging. Er is met alle
beschikbare capaciteit aan een oplossing gewerkt.
In AGS zitten nog wel een aantal bekende fouten. In de Known
Error List (KEL) zijn deze bekende fouten en work-arounds
opgenomen. Let op: de work-arounds zijn tijdelijke oplossingen.
Aan structurele oplossingen werken we. De Known Error List (KEL)
staat in het Informatieblad Vragen en antwoorden over AGS 2,
onder punt 8.
Vanwege de performanceproblemen heeft de Douane, in overleg
met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, begin oktober al
besloten om het verplicht aansluiten van invoeraangevers op AGS 2
uit te stellen tot het moment dat AGS volledig functioneert. Het
nieuwe moment van verplichte aansluiting wordt in overleg met
bedrijfsleven vastgesteld. U wordt daar ruim van tevoren over
geïnformeerd.
Is er een storing in AGS?
Douane Sagitta Invoer (DSI) is en blijft tot nader order
voor alle aangevers beschikbaar!
Douane blijft terughoudend met nieuwe aansluitingen
DO 357 - 1Z49FD 
Zoals afgesproken met het bedrijfsleven, blijft de Douane voorals­
nog terughoudend in het aansluiten van nieuwe AGS-gebruikers,
omdat dat een effect kan hebben op de meetbaarheid van de
performanceverbeteringen. Wij maken een uitzondering voor
bedrijven die om specifieke (bijvoorbeeld bedrijfseconomische)
redenen nu aan willen sluiten.
Storingen in AGS maakt de Douane bekend via een service­
bericht op de internetsite van de Nationale Helpdesk Douane
(https://www.oswo.nl/swodouane/course/view.php?id=4401).
Daarbij kan worden aangeven dat u de noodprocedure mag
gebruiken. U moet dan het speciaal daarvoor ontwikkelde
formulier ‘Noodaangifte AGS’ invullen. Het formulier
Noodaangifte AGS staat op www.douane.nl in de rubriek:
‘Naslagwerken en overige informatie/Noodprocedures’. Indien
u door de storing overschakelt van AGS naar DSI, doe dit dan
uitsluitend voor nieuwe aangiftes. Vastgelopen aangiftes in AGS
kunt u beter afhandelen met gebruik van de noodprocedure.
Anders levert dit dubbele aangiftes op.
Verschil tussen DSI en AGS
Bent u al aangesloten op AGS?
In het webinar van 26 september 2014 is als afsluiting een korte
film getoond, waarin de verschillen tussen DSI en AGS zijn belicht.
Inmiddels is er een uitgebreidere presentatie (28 minuten)
beschikbaar, waarin diepgaander op die verschillen wordt
ingegaan. http://youtu.be/Xpa5w_hob8w
Bent u al aangesloten op AGS 2? Dan adviseren wij zo veel mogelijk
gebruik te maken van AGS. Alleen door gebruik te maken van AGS
kan blijken of alles naar behoren werkt en blijft werken.
Het AGS 2-webinar is overigens ook nog steeds te bekijken via:
http://player.companywebcast.com/douane/20140926_1/nl/Player