Kwetsbare ouderen in het Amphia Ziekenhuis

Kwetsbare ouderen in het Amphia Ziekenhuis
Geriatrie
6165p GER.014/1113
Inleiding
Een opname in het ziekenhuis kan grote impact hebben op uw leven. Zeker naarmate u ouder
wordt en uw functioneren langzaam achteruit gaat. Het Amphia Ziekenhuis vindt het belangrijk om
hier in de zorg op in te spelen, zodat u ook na opname weer zo optimaal mogelijk kunt
functioneren. In deze folder leest u wat dit betekent.
Vragenlijst
Op het voorbereidingsplein of bij uw opname in het ziekenhuis heeft u een aantal vragen
beantwoord over onder andere uw algemeen functioneren, uw geheugen en eet– en drinkpatroon.
Op basis van uw antwoorden heeft de verpleegkundige vastgesteld dat u bij uw ziekte een
verhoogd risico heeft op complicaties. Door tijdens de ziekenhuisopname aangepaste zorg te
bieden, kan deze kans op complicaties verkleind worden en dat bevordert uw herstel.
Wat betekent dit voor u?
Afhankelijk van uw antwoorden op de vragen doet de geriatrisch verpleegkundige aanvullend
onderzoek naar bijvoorbeeld uw geheugen en het risico op vallen. Het kan zijn dat ook een
fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist betrokken wordt. Vervolgens maakt de geriatrisch
verpleegkundige voor u een zorgplan voor tijdens uw opname. Zij geeft dit als advies aan de
afdeling waar u opgenomen bent. Als de geriatrisch verpleegkundige het nodig vindt, kan zij u ook
in overleg met u verwijzen naar de geriater.
Een voorbeeld: aanvullend zorgplan of niet?
Een 75-jarige mevrouw wordt opgenomen op de afdeling Orthopedie omdat zij haar heup heeft
gebroken. Mevrouw functioneert nog geheel zelfstandig, heeft een actief leven met veel sociale
contacten en in het verleden heeft zij weinig gezondheidsklachten gehad. Een aanvullend zorgplan
is dan niet nodig.
Het kan ook zo zijn dat deze zelfde 75-jarige mevrouw wordt opgenomen op de afdeling
Orthopedie met een gebroken heup maar dat zij al veel pijn had in deze heup. Hierdoor kan zij
bepaalde handelingen niet meer zelf doen, zoals haar onderbenen wassen en boodschappen doen.
Daarnaast heeft mevrouw weinig sociale contacten, gaat het geheugen de laatste tijd wat achteruit
en heeft zij meerdere gezondheidsklachten (bijvoorbeeld hartfalen en diabetes) waarvoor zij
dagelijks veel medicijnen slikt. Een aanvullend zorgplan helpt mevrouw om tijdens haar opname te
werken aan haar fysieke en mentale gesteldheid, zodat zij ook na opname zoveel mogelijk
zelfredzaam blijft.
Extra begeleiding
Op een aantal afdelingen wordt u begeleid door een vrijwilliger. Deze vrijwilliger is speciaal
getraind en kan bijvoorbeeld samen met u:
•
Extra oefenen met lopen;
•
Een prettige structuur aanbrengen in uw dag;
•
De krant lezen of een spel spelen;
•
De maaltijden nuttigen.
De activiteiten die u samen met de vrijwilliger onderneemt, zijn vastgelegd in het zorgplan dat de
geriatrisch verpleegkundige voor u heeft samengesteld. Zo zet u net dat stapje extra om uw
herstel mogelijk positief te beïnvloeden.
Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u terecht bij de verpleegkundigen op
de afdeling waar u verblijft.
6165p GER.014/1113