Vervanging lessen FA

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van
DT1a, DT1b, DTh1a, DT2a, DT2b en DT2c
Kenmerk: AC/LYA/1415.04
Betreft: vervanging lessen mevrouw Van der Veen
Dronten, 14 november 2014
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Vanaf de herfstvakantie is mevrouw Van der Veen afwezig. Dit zal waarschijnlijk enige tijd gaan
duren. Haar lessen Frans worden overgenomen door mevrouw Lemmers en mevrouw Debye.
Met ingang van maandag 17 november is de lessenverdeling als volgt:
DT1a, DT1b en DTh1a: mevrouw Lemmers,
DT2a, DT2b en DT2c: mevrouw Debye.
Heeft u verder nog vragen, neemt u dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter.
Vriendelijke groeten,
mevrouw drs. A. Haze
afdelingsleider onderbouw vmbo