Den Haag, 3 november 2014 Beste ouders/verzorgers van

Den Haag, 3 november 2014
Beste ouders/verzorgers van leerlingen uit 2MHV,
Op maandag 17 november a.s. gaan alle 2e klassen naar een muziekvoorstelling van
Re:Freshed Orchestra in de Dr. Anton Philipszaal in Den Haag. Re:Freshed Orchestra
bestaat uit een vaste ritmesectie (bas, gitaar, toetsen en drums) van bekende bands,
aangevuld met jonge, traditioneel klassiek geschoolde muzikanten (strijkers, blazers en
percussie) en vocalisten van het Rotterdamse conservatorium. Deze jonge, talentvolle
muzikanten met cultureel diverse achtergronden en muzikale opleidingen zijn een nieuwe
weg ingeslagen: “Een orkestrale benadering van soul, hiphop en funk”.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.refreshed-orchestra.com. Op YouTube zijn
diverse filmpjes te vinden van eerdere, succesvolle optredens.
De leerlingen volgen 17 november gewoon les volgens het rooster. Om half elf
vertrekken we, de lessen stoppen om 10.15 uur. Het is die ochtend niet mogelijk om iets
bij de kantine te kopen. Wel kunnen leerlingen tussen 10.15 en 10.30 uur iets dat ze zelf
hebben meegenomen nuttigen. Om half elf hoort iedereen in de bus te zitten. Na afloop
brengen dezelfde bussen de leerlingen weer naar school waar we verwachten rond 12.30
uur terug te zijn. Hierna vervolgen de leerlingen hun lessen volgens hun rooster.
De muziekvoorstelling is een verplichte activiteit en we vragen u dan ook rekening te
houden met eventuele afspraken bij dokter, orthodontist, etc.
We rekenen op een leuke voorstelling.
Met vriendelijke groet, namens de teamleiders onderbouw,
Mevrouw P.C. Molegraaf
Mevrouw H.M. Trouw
Mevrouw A. Bekkers Gonçalves