CURRICULUMVITAE 2 0 1 4 persoonsgegevens: naam Jan Luiten

CURRICULUM VITAE 2014
p e r s o o n s g e g e v e n s:
naam
geb. datum
burg. staat
adres
telefoon
e-mail
website
Jan Luiten
19 augustus 1956
gehuwd, 2 kinderen (14en 18 jaar oud)
Waalstraat 30 2025 RV Haarlem
023-5389464 of 06-36392388
[email protected]
www.janluiten1956.nl
o p l e i d i n g:
1996-1972
1983-1980
1980-1979
1978-1975
1975-1968
privé orgelles bij o.a. Dick Klomp, Piet van Amstel en Marco bij de Vaate
HTS Haarlem afdeling Bouwkunde
Militaire Dienst, Artillerie Meet Afdeling (landmeten)
Technische Hogeschool Delft afdeling Bouwkunde (diploma P, K1)
Atheneum-B
c u r s u s s e n:
2014
2004
1996
1995
basiscursus koordirigent niveau 2, Ned. Sint Gregorius Vereniging
bestekdeskundige
schriftelijk rapporteren
energieprestatieberekeningen
w e r k e r v a r i n g b o u w:
2012/9-2012/4
BIRDS raadgevend ingenieursbureau te Velserbroek (nuluren contracten)
vervaardigen van bestekken van eenvoudige tot zeer grote en complexe onderhoudsen nieuwbouwbouwwerken, het adviseren bij de opzet van bouwcontracten
2012/3-2012/1
Architectenbureau Cepezed te Delft (28 uur/week)
als bij BIRDS
2010/07-2011/12
BIRDS raadgevend ingenieursbureau (nuluren contracten)
zie boven
2000-2010
BIRDS raadgevend ingenieursbureau (deeltijd 28-32 uur/week):
zie boven, meegewerkt aan de renovatie van kasteel Drakesteyn
1990-2000
ACE Ingenieurs- en adviesburo te Hoofddorp (40 uur/week):
vervaardigen van tekeningen, bestekken en begrotingen van grote en kleine
onderhouds- en nieuwbouwwerken, bouwkundige inspecties en rapportages, toetsing
bouwaanvragen aan Bouwbesluit, notuleren bouwvergaderingen
1984-1989
diverse uitzendbureaus en werkgevers:
werkvoorbereiding bij aannemers, opzichter bij woningbouwverenigingen, vervaardigen
van tekeningen, bestekken en begrotingen t.b.v. onderhoudswerk en kleine
verbouwingen
w e r k e r v a r i n g m u z i e k:
heden
EcoSol te Haarlem
muziekbegeleider zanggroep psychiatrische patiënten
heden-2013
Ons Tweede Thuis (locatie De Wollewei te Haarlem)
muziekmaken met autistische jongen
heden-2010
Stichting SHDH te Haarlem
dirigent jaarlijks kerstkoor
blad 1 van 2
(v e r v o l g w e r k e r v a r i n g m u z i e k)
2011
Stichting Sint Jacob te Haarlem
muziek maken met dementerenden
2011-1972
diverse kerkgenootschappen
organist
2003-2000
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland te Cruquis (4 uur/week):
muziekleider zang- en spelgroep
1978
Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam
organist jongerenkoor, concertreis naar de Verenigde Staten
o v e r i g e w e r k e r v a r i n g:
heden-2004
Elan Wonen te Haarlem
secretaris bewonerscommissie
2013
Gilde SamenSpraak te Haarlem
taalcoach
2010-2007
OCK het Spalier te Santpoort-Noord
pleegzorg (crisis- en weekendopvang)
v a a r d i g h e d e n:
sociaal:
* onderhouden van contacten met opdrachtgevers, aannemers en gemeentes
* werken in projectgroepen
* werken met verstandelijk gehandicapten
technisch:
* beheersing algemene en vakgebonden software
* type-diploma
* rijbewijs
muzikaal:
* componeren en arrangeren voor koor, piano, orgel en gitaar (zie mijn website)
h o b b y ' s:
* rugzakkamperen
* natuur
* theologie en filosofie
* (tot voor kort) voetbal
blad 2 van 2