Wintersport aanmelding 2015 v2

______________________________________________________________________________________
Haaksbergen, Eibergen, Neede, november 2015
Betreft: Het Assink Lyceum 1 dag skiën in Winterberg op 9 januari 2015
Geachte ouders / verzorgers en leerlingen,
Op zaterdag 10 januari 2015 organiseert de vakgroep L.O. voor leerlingen van het Assink Lyceum vanaf klas 3 een dag
skiën in Winterberg (Sauerland Duitsland)
Waar:
Vertrek :
Terugkomst:
Deelnemers:
Skigebied Winterberg
Zaterdag 10 januari ’s morgens 06:00
Zaterdag 10 januari ’s avonds 21:30
Leerlingen van alle locaties vanaf klas 3
Exclusief:
Zakgeld voor een lunch (zou ook zelf meegenomen kunnen worden) en avondeten (iets met
een gele M), drankjes bij het eten en op de piste, reisverzekering met wintersportdekking voor 1
dag
Prijs:
€ 70,- p.p. voor zowel skiërs als snowboarders
Inclusief:
Busvervoer, skipas, materiaalhuur, les.
Opmerkingen:
 Deze reis wordt samen met alle andere locaties van Het Assink Lyceum georganiseerd.
 Per locatie hanteren we een verdeelsleutel. Bij teveel aanmeldingen geschiedt deelname op basis van loting.
 De inschrijving is dus NIET definitief. Pas na maandag 15 December 2014 wordt er bekeken of uw zoon/dochter
mee kan naar winterberg
 Leerlingen die zich dit jaar hebben ingeschreven op de wintersportweek naar Oostenrijk en hier zijn
uitgeloot hebben voorrang bij inschrijving!
Aanmelden?
Als uw zoon/dochter wil deelnemen, vul dan het aanmeldingsformulier en gezondheidsverklaring in en lever deze
uiterlijk vrijdag 12 december 2014 in bij de contactpersonen van de locaties (zie hieronder).
Zodra het inschrijftermijn is gesloten krijgt u informatie over de betaling. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben neem
dan gerust contact op met ondergetekenden.
Met vriendelijke groet,
J. Leeuw
M. Bosch
R. Jans
J. Miggelbrink
C. Oosting
K. Ordelmans
(Pr. Bernardstraat)
(Bouwmeester bovenbouw)
(Bouwmeester onderbouw)
(Rekkenseweg)
(v. Brakelstraat)
(Julianastraat)
__________________________________________________________________________________________
ESA – Lichamelijke Opvoeding
Het Assink Lyceum
______________________________________________________________________________________
Aanmeldingsformulier wintersportreis





Hierbij melden wij onze zoon / dochter * aan voor een dag skiën in Winterberg op zaterdag 10 januari.
Leerling en ouders zijn op de hoogte van de (extra) kosten die deze activiteit met zich mee brengt. (m.b.t. zakgeld)
Wij gaan akkoord dat bij eventuele ongevallen een beroep wordt gedaan op de eigen (reis)verzekering.
Wij hebben de gezondheidsverklaring gelezen, naar waarheid ingevuld en ingeleverd
Wij hebben de regels die tijdens de week gelden gelezen en akkoord verklaard
voornaam
adres
postcode
jouw mobiel
geb. dat.
Documentnummer
(ID of paspoort).
naam ouder/verzorger
achternaam
klas
woonplaats
tel. thuis
e-mail
geldig tot
handtekening ouder/verzorger
Mijn zoon / dochter :
Aankruisen wat van toepassing is:
□ heeft nog nooit eerder geskied/gesnowboard (beginner)
□ heeft al eerder geskied/gesnowboard (gevorderd) aantal weken…….
□ heeft al veel vaker geskied/gesnowboard (expert) aantal weken……..
□ Is alleen bekend met een dag Bottrop (indoor sneeuwhal) o.i.d.
__________________________________________________________________________________________
ESA – Lichamelijke Opvoeding
Het Assink Lyceum
______________________________________________________________________________________
Gezondheidsverklaring
Beste deelnemer/ deelneemster
De organisatoren doen er alles aan om de activiteit zo veilig mogelijk te laten verlopen. Helaas zit een ongeluk in een klein
hoekje.
Wil je daarom zo vriendelijk zijn om deze gezondheidsverklaring volledig in te vullen?
Gezondheidsverklaring:
Ondergetekende heeft kennis genomen van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de te ondernemen activiteit
namelijk skiën in Winterberg
Ondergetekende verklaart:
✜
De deelnemer acht zichzelf, wat betreft gezondheid en conditie, fysiek in staat hieraan deel te nemen zonder
zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
✜
De deelnemer heeft alle medische en/of conditionele bijzonderheden, die voor een veilige deelname van belang
kunnen zijn, schriftelijk op dit formulier gemeld.
✜
De deelnemer heeft kennis genomen van de geldende regels (zie achterkant) bij deze reis en verklaart zich
hiermee akkoord.
voornaam
achternaam
ziektekostenverzekering
Tel.nr verzekering
polisnummer
In geval van calamiteiten contact opnemen met:
Naam
tel
Bijzonderheden: (medicijngebruik, diëten, blessures)
handtekening ouder(s)/verzorger(s)
handtekening deelnemer
………………………………….
……………………………………..
__________________________________________________________________________________________
ESA – Lichamelijke Opvoeding
Het Assink Lyceum
______________________________________________________________________________________
Annuleringsvoorwaarden:
1.
2.
3.
4.
Wanneer de voor-inschrijving gesloten is, wordt er vastgesteld wie er meegaan. Eventueel zal er een loting
moeten plaatsvinden
Bij annulering tot uiterlijk 2 weken voor de vertrekdatum wordt € 15,- deelnemerskosten in rekening gebracht (2712-2014), tenzij er zich een andere deelnemer aanmeldt, in dat geval wordt het gehele restant gerestitueerd.
Bij annulering binnen een week (2-1-2015) voor vertrek wordt het gehele deelnemersbedrag in rekening gebracht
exclusief de kosten voor de skipas en materiaalhuur, tenzij er zich een andere deelnemer aanmeldt, in dat geval
wordt het gehele restant gerestitueerd.
Bij te weinig sneeuw in Winterberg kan de organisatie besluiten de dag te verplaatsen naar een andere datum. In
dat geval vragen wij de bestaande deelnemers (die op 9-1-2015 meegaan) of ze op deze nieuwe datum mee
kunnen. Mocht dat niet het geval zijn dan krijgt de betreffende deelnemer het geld terug en gaan we op zoek naar
nieuwe deelnemers (komen van de reservelijst af)
Geldende regels tijdens schoolvakantiereizen
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Tijdens deze dag is het voor de deelnemers niet toegestaan alcohol te drinken.
Alle activiteiten worden gezamenlijk georganiseerd. Het is niet toegestaan een activiteit op eigen initiatief te
ondernemen.
Deelnemers onder de 16 mogen niet roken.
Waarschuwingen c.q. aanwijzingen van docent/ instructeur moeten altijd worden opgevolgd.
De schoolregels zijn ook altijd van toepassing tijdens de reis
Bij overtredingen t.a.v. de regels kan een leerling de toegang tot een activiteit worden ontzegd. Bij zeer ernstige
overtredingen kan, in overleg met de ouders, worden besloten de leerling op eigen kosten terug te sturen.
(Aanmeldingsformulier en gezondheidsverklaring inleveren bij de contactpersoon van de locatie)
__________________________________________________________________________________________
ESA – Lichamelijke Opvoeding
Het Assink Lyceum