Algemene voorwaarden Re-Smuk

Algemene voorwaarden Re-Smuk
1. Het inschrijven voor de workshop houdt in dat u de toepasselijkheid van onze algemene
voorwaarden aanvaardt.
2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief
BTW voor particulieren voor bedrijven en inclusief eventuele belastingen of andere
heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3. Betaling: Het bedrag van de workshop dient uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de
cursus betaald te zijn, door overschrijving op onze bankrekening. Tenzij hierover een andere
termijn in overleg is besloten.
4. Annuleringstermijnen: Tot 7 dagen voor aanvang van de workshop 100% van het gehele
boekingsbedrag. Daarna zijn we helaas genoodzaakt het gehele boekingsbedrag in rekening
te brengen in verband met de omvang van de groep en de aangeschafte materialen en
gereedschappen.
5. Voor groepen geldt dat er betaald wordt voor het aantal deelnemers dat is aangemeld. Mocht
u onverhoopt met een kleiner aantal deelnemers komen, kunnen wij hier geen geld voor
terug geven, tenzij hier in overleg een andere afspraak met ons is gemaakt.
6. Komt u als deelnemer te laat op een workshop dan wordt de officiële eindtijd, zoals
afgesproken, aangehouden.
7. Komt u als deelnemer niet opdagen dan kunnen wij u helaas geen inhaalles aanbieden of
geld terug betalen.