Nieuwsbrief nr.1– september 2014 De Lispeltuut

Nieuwsbrief nr.1– september 2014
Samenwerkingsschool Veerse Stijl
De Lispeltuut
Torenstraat 29
4356 BG Oostkapelle
tel: 0118-586191
e-mail: [email protected]
www.lispeltuut.net
Beste ouders
Maandagavond 1 september hebben wij als ouderraad onze eerst vergadering van het nieuwe
schooljaar gehouden. Diverse activiteiten tot aan de kerst zijn besproken zoals de ouder /kind
activiteit op 18 september , het sinterklaasgebeuren en wat zouden we kunnen bedenken om de
kerst te vieren. Ook zullen zo spoedig mogelijk sportshirts met schoollogo worden besteld voor
groep 5 t/m 8 om aan te doen bij de diverse sportevenementen die nog komen. Hierbij gelijk dan
ook de vraag aan ouders om zo veel mogelijk te helpen (rijden,coachen enz) als hier om gevraagd
wordt. doe het vooral voor de kinderen en maak er gewoon een leuke tijd van.
Zoals velen van u waarschijnlijk al hebben gezien en/of gehoord heeft de ouderraad de school
een cadeau gegeven in de vorm van een opklapbare tafel die al bij diverse activiteiten is ingezet
zowel binnen als buiten. Als ouderraad hebben we ook de inschrijving en alles wat daarbij komt
kijken van de avond 4 daagse betaald. Om dat en nog veel meer te bekostigen innen we ook een
vrijwillige ouderbijdrage (€25 per kind per jaar) en verzamelen we oud papier. Deze container
staat op het parkeerterrein naast de school en is maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 uur tot
19.00 uur, ook in de vakanties. Het afgelopen schooljaar is er 50.440 kg (echt megaveel!)
papier/karton gebracht wat dan resulteert in een bedrag van €3.374,44 . Momenteel ligt er nog
een declaratie bij de gemeente voor 13.160 kg. In de zomervakantie kregen we ook het overschot
aan boeken en karton van de rommelmarkt dus we zijn zeer benieuwd hoeveel kilo's dat weer
zullen zijn. Elke dag wordt er gekeken of het ingeleverde materiaal fijn genoeg (platgemaakt) en
zo goed mogelijk gestapeld is . Dit levert per container ruim 1000 kg extra op want er zijn nog
steeds mensen die lege grote dozen er gewoon midden tussen zetten wat dan weer veel extra
werk en tijd kost. Het meeste wordt gewoon keurig aangeleverd en hebben we gelukkig geen last
van criminaliteit. Kortom enthousiasmeer familie ,vrienden, buren enz om het oud papier naar
onze container te komen brengen. Alvast bedankt voor uw inzet.
Edwin van de Bank. Penningmeester ouderraad De Lispeltuut.
Archipelscholen 15 jaar! Feest!
Van 15 t/m 26 september worden op alle Archipelscholen feestelijke activiteiten voor de
kinderen georganiseerd in het kader van het 15-jarig bestaan van Archipel Scholen per 1
augustus 2014. Eventuele opbrengsten komen ten goede aan ‘sportkansen voor kinderen’.
Wij combineren dit met de reeds bestaande plannen voor een ouderkindavond van de Ouderraad,
waar u reeds de datum van in de agenda heeft genoteerd; donderdagavond 18 september
17.30 - 20.00 uur, bij deze nieuwsbrief ook de uitnodiging. We verleggen de schooltijd van de
middag naar de avond, de kinderen zijn dus ‘s middags vrij, er is nog wel TSO.
De kinderen die op donderdagmiddag altijd naar de BSO gaan vangen we tijdens de schooltijd
13.00 - 15.00 uur op. Andere ouders die problemen hebben met opvang van de kinderen kunnen
contact met Thea opnemen.
Kledinginzameling
U kunt de kasten weer gaan uitzoeken! Op maandag 6 oktober eind van de morgen is er een
kledinginzameling. Binnenkort krijgt u hiervoor de bekende blauwe plasticzak (een gewone
vuilniszak mag ook) Vanaf maandag 22 september kunt u de zakken alvast op school inleveren.
sCOOLsport
Ook dit schooljaar vinden wij het op De Lispeltuut belangrijk om onze leerlingen kennis te laten
maken met verschillende sporten en verenigingen.
De volgende activiteiten staan er komende periode op het programma:
Gastlessen korfbal – 9 september
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen deze middag tijdens de gymles een kennismakingsles
korfbal. Deze les wordt verzorgd door enkele trainers van korfbalvereniging Ondo uit Sint
Laurens. Tijdens de les worden ook de spelregels voor het schoolkorfbaltoernooi uitgelegd.
Gastlessen CombiFit – 16 september
Meester Eli zal tijdens de gymles de kinderen van groep 3 t/m 8 enkele bootcamp- en spelvormen
aanbieden. Vervolgens zijn leerlingen vanaf dinsdag 23 september na schooltijd weer welkom om
aan deze leuke beweeguurtjes mee te doen!
Gastlessen Skaten – 30 september
Deze middag mogen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun eigen skates, beschermers en
(fiets)helm meenemen voor deze snelle en leuke beweegles op ons sportplein. De organisatie van
deze les zal waar nodig extra skates en bescherming meenemen. Kinderen die geen helm hebben
graag een pet, muts of capuchon mee geven voor onder de helm. Dit is verplicht. Als ze deze niet
bij zich hebben kunnen ze niet meedoen!
Schoolkorfbaltoernooi – 1 oktober
Kinderen uit groep 3/m 8 die mee willen doen aan het schoolkorfbaltoernooi krijgen hiervoor een
aparte uitnodiging en kunnen zich hier vervolgens voor inschrijven. Het toernooi zal op de velden
van KV ONDO gehouden worden en duurt van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Sportdorp Oostkapelle
Ook dit nieuwe sportseizoen werken de verschillende sportverenigingen en scholen samen om
naast de bestaande sporten, leuke nieuwe sporten en sportactiviteiten aan te bieden.
CombiFit – elke dinsdagmiddag !!!
Vanaf dinsdag 23 september worden alle kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Oostkapelle weer
uitgenodigd om gezellig na schooltijd een uurtje te komen sporten in De Halve Maan.
Meester Eli start vanaf 15.30 uur met groep 3 t/m 5 en vervolgens zijn om 16.30 tot 17.30 uur
de kinderen uit groep 6 t/m 8 aan de beurt. Elke les zal er een ander leuk spel gedaan worden.
Bootcamp, hardloopgroep of cardiotennis voor de ouders!
Ouders die graag het goede voorbeeld geven, worden door sportdorp Oostkapelle uitgenodigd om
deel te nemen aan één van deze georganiseerde sporten. Kom nu gratis eens kennismaken en
ervaar hoe leuk het is om samen in Oostkapelle te sporten. Voor meer informatie (o.a. data en
tijden) zie: www.sportdorpoostkapelle.nl
Ouderhulp sporttoernooien
Voor de leerkrachten zijn er steeds meer cursussen op de woensdagmiddag. Daarnaast werken
bijna alle leerkrachten parttime. Omdat we toch de kinderen de gelegenheid willen geven om aan
sporttoernooien deel te nemen, vragen we voor de begeleiding en vervoer van de kinderen
ouderhulp. Het eerste toernooi is het korfbaltoernooi op woensdagmiddag 1 oktober, u kunt zich
hiervoor aanmelden bij juf Marijke of juf Trees zij verzorgen de inschrijving en indeling van de
groepjes. In de volgende nieuwsbrief geven we een jaaroverzicht van de toernooien.
Folders
Als school krijgen we vaak de vraag om folders uit te delen, de afgelopen week heeft u er
verschillende gekregen van typecursussen, appels plukken tot abonnementen op
jeugdtijdschriften en online oefenprogramma’s. De school fungeert slechts als doorgeefluik
zonder voorkeur, advies of mening. Het is aan de ouders zelf om hierin eigen keuzes te maken.
Gevonden voorwerpen
De ton met gevonden voorwerpen puilt uit. Deze week zullen we de voorwerpen uitstallen in het
halletje, als ze eind van de week niet meegenomen zijn zoeken we er een andere bestemming
voor.
Leerlingenraad en burgemeester
Ik heb een kort overleg gehad met de burgemeester en de oude en nieuwe leerlingenraad. Ik heb
ze in het kader van 15 jaar feest Archipel gevraagd wat zij een Feest vinden, hierbij hun
antwoorden: eten en drinken, spelletjes, leuke dingen, verkleden (alleen kinderen die dat willen)
ballonnen met tekst 15 jaar Archipel, ballonnenwedstrijd, sporttoernooi, kegelen en bowlen,
springkussen, spotlights, muziek, zelf muziek maken, slingers, kadootjes, surpriseparty. Bij de
organisatie van het feest op 18 september hebben we rekening gehouden met deze ideeën . De
nieuwe leerlingenraad bestaat uit: groep 4 Bente, groep 5 Robbin en Merel, groep 6 Berend en
Esmee, groep 7 Ezra en Mischa, groep 8 Elise en Levi. Er is weer een sollicitatieronde voor een
nieuwe Lispeltuut burgemeester, tot volgende week kunnen de leerlingen uit groep 5 t/m 8
hiervoor een sollicitatiebrief met motivatie inleveren.
Nieuwe leerlingen
We zijn het nieuwe schooljaar gestart met maar liefst 5 nieuwe leerlingen! Pouwel Renes is in de
vakantie 4 jaar geworden en zit nu in groep 1. Elise en David van Herrewegen zijn uit Poeldijk
teruggekomen naar Oostkapelle en zitten nu respectievelijk in groep 8 en groep 6. Zij zaten 4
jaar geleden al in de kleutergroep van de Knotwilg. Het gezin Menger is met hun kinderen
Jochem (groep 7) en Merel (groep 5) vanuit Lelystad in Oostkapelle komen wonen.
Tot slot wordt Hind de Swart, het zusje van Maral en Hjort, op 21 september 4 jaar en ook zij
zal dan ook bij Juf Marijke in groep 1 komen.
Alle nieuwe kinderen én hun ouders heten we hartelijk welkom op De Lispeltuut en we hopen
natuurlijk dat jullie een fijne schooltijd zullen beleven.
Plan van Aanpak gesprekken
Tijdens deze gesprekken leggen we het leerplan van uw kind voor. Waar gaan we aan werken, wat
zijn de doelen, wat is er voor nodig om die te behalen.
Wat zijn de specifieke onderwijsbehoeften; wat heeft uw kind nodig, waar moeten we rekening
mee houden, wat kunnen ouders doen. U krijgt een uitnodiging voor deze gesprekken die vanaf 22
september plaats vinden.
Tussen Schoolse Opvang (TSO)
Veel leerlingen maken regelmatig gebruik van de mogelijkheid om tussen de middag op school te
blijven en daar, onder begeleiding van een medewerkster van de KOW en een vrijwillige TSO
ouder, hun lunchpakketje op te eten. Voor het komende schooljaar 2014-2015 is de KOW op zoek
naar nieuwe TSO vrijwilligers voor de Lispeltuut. Momenteel zijn er 5 vrijwilligers die elk
ongeveer 3 à 4 keer per maand worden ingeroosterd. Per keer ontvangt de vrijwilliger een
vergoeding van de KOW. Voor meer informatie kunt u terecht bij Connely (op de maandag en
donderdag) of op de website van de KOW (www.kinderopvangwalcheren.nl) , via Hoofdmenu werken bij de KOW – vrijwilliger boterhammenbrigade.
Deze oproep stond in een vorige Nieuwsbrief. Op deze oproep kwam geen enkele reactie!
Momenteel zijn er 4 vrijwilligers die ieder een middag voor hun rekening nemen. Maar aan
het eind van dit schooljaar zijn dat er nog hooguit 3. Daarom nogmaals: WIE WIL ER
OVERBLIJFOUDERS WORDEN?
Ziekte en vervanging
Helaas werden we geconfronteerd met ziekte van juf Teatske en juf Judith uit groep 5/6.
Voor de kinderen weten we wel wat de beste vervangings oplossing is, helaas zijn we gebonden
aan allerlei regels en verplichtingen. Zodra we duidelijkheid hebben krijgen in ieder geval de
ouders uit groep 5/6 hierover bericht.