1 NIEUWSBRIEF MAART / APRIL 2014

P.C.Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596
Dep. Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072-5627120
de.lis[email protected]
www.lispeltuut-saks.nl
NIEUWSBRIEF MAART / APRIL 2014
Verkeersveiligheid Kruissloot
Zoals u wellicht heeft venomen vanuit de Alkmaarsche Courant van
27 maart j.l., gaat de gemeente Alkmaar over tot het treffen van
maatregelen die de veiligheid van onder meer onze leerlingen op de
dependance moeten gaan vergroten. Onder andere het zebrapad
wordt verplaatst richting de brug bij de P.C. Boutensstraat. Er komt
een aparte oversteekplek voor fietsers en er komt markering om de
automobilisten te attenderen op de school. Naar verwachting zal e.e.a
nog voor de zomer worden uitgevoerd. We houden u op de hoogte!
Verkeersveiligheid 2
Om het jaar doen al onze leerlingen mee met ANWB Streetwise. Wij zijn erg enthousiast over
het programma. Vanaf nu kunnen ook ouders leren van dit programma. Er is namelijk een
serie van vijf animaties waarin ouders praktische tips krijgen om de verkeersveiligheid van
kinderen zèlf te vergroten. De vijf onderwerpen die centraal staan zijn: goede fietsverlichting,
veilige routes naar school, het juiste autostoeltje, goed zicht in het verkeer en de remweg
van auto’s. U vindt e.e.a. op:
www.anwb.nl/verkeersveiligheid/watiedereoudermoetwetenoververkeersveiligheid.
Nieuwe foto’s
Er zijn weer veel mooie foto’s te bekijken, onder andere van het carnavalfeest. U gaat hiervoor
naar: www.mijnalbum.nl. Inloggen gaat als volgt: Lispeltuutfoto’[email protected]il.nl,
wachtwoord: Lispeltuut. U kunt de foto’s evenvoudig downloaden.
Nieuws van Kika
Vorig jaar hebben we lege flessen ingezameld voor de
bouw van het Prinses Máxima Centrum voor kinderen met
kanker. Halverwege dit jaar gaat de eerste paal de grond
in! Dat gaat natuurlijk een feestelijke gebeurtenis worden.
Als alles goed gaat, kan het gespecialiseerde centrum
binnen 3 jaar haar deuren openen. Meer informatie vindt u
op: www.prinsesmaximacentrum.nl
Personeelszaken
 In groep 1/2D heeft juf Esther Struik inmiddels haar werk weer volledig hervat. Juf Inge
Drost blijft de groep op maandag begeleiden.
 Juf Marjo Oberg verricht op maandag en vrijdag ondersteunende werkzaamheden.
Meester Martijn Bruin blijft op vrijdag groep 4B voor zijn rekening nemen.
1
Breek de week
2 april groep 1/2 B, 9 april groep 1/2 A, 16 april groep 1/2 C
Op de site vindt u de planning voor het gehele schooljaar. De voorstellingen beginnen steeds
om 11.45 uur. Ook opa’s en oma’s of andere belangstellenden zijn van harte welkom! Zorgt u
ervoor dat u er iets van tevoren bent. De bovenste treden van onze tribune zijn voor u
gereserveerd. De kinderen van de groepen die komen kijken nemen op de onderste treden
plaats.
Schoolkorfbal toernooi 2014
Op zaterdag 12 april vindt op het sportcomplex van Celeritas aan het Klaas Bootpad, het
jaarlijkse school korfbal toernooi plaats. Tijd: 09.30 tot 14.00 uur. Deelname is voor kinderen
van de groepen 3, 4 en 5. Opgave voor 1 april bij juf Yvonne of meester Martijn. Er wordt
getraind op 9 april. We hopen op mooi weer en veel belangstelling!
Herinnering vrijwillige ouderbijdrage
Op dit moment is 62% van de vrijwillige ouderbijdragen ontvangen. De ouders die nog niet
hebben betaald, ontvangen deze week een betalingsherinnering. Voor kinderen die pas op
school zijn, geldt een aangepast bedrag. Ook deze ouders ontvangen hierover bericht.
Betaling bijdrage schoolreis/schoolkamp
Veel ouders hebben inmiddels de bijdrage voor het schoolreisje van hun zoon of dochter
voldaan. Heeft u nog niet betaald? Doet u dit dan a.u.b. voor 1 mei a.s. Dit om te voorkomen
dat er een misverstand ontstaat over de deelname van uw kind aan het schoolreisje. Indien u
prijs stelt op een betalingsregeling, dan is dit altijd mogelijk.
Koningsspelen 25 april
Ook dit jaar doet de Lispeltuut weer mee aan de
Koningsspelen. De groepen 1-5 starten de dag met een
feestelijk en gezond Koningsontbijt. Daarna is het tijd voor
spel (kleuters) en sport (3-5). De groepen 6-8 nemen deel
aan het Koningsdag programma in zwembad de Hoornse
Vaart.
Balletvoorstelling groepen 6-8
De groepen 6-8 gaan op dinsdagmiddag 13 mei naar een bijzondere voorstelling,
gedanst door de Junior Company in theater De Vest. De Junior Company vormt
een brug tussen de professionele dansopleiding (Nationale Balletacademie) en
het professioneel gezelschap (Het Nationale Ballet). Daarmee is de Junior
Company dé springplank voor jonge dansers. Artistiek coördinator van de Junior
Company is choreograaf Ernst Meisner, voormalig danser bij Het Nationale
Ballet.
Avond 4 daagse 2014
Binnenkort opent de inschrijving voor de Avond 4 daagse van Sint Pancras. U ontvangt
hiervoor een brief met aanmeldstrook. Als elk jaar, doen veel kinderen van onze school hier
aan mee. Er zijn 2 afstanden: 5 en 10 km. De 4 daagse vindt plaats van 3 t.e.m. 6 juni. Let
op: dit is tevens de kampweek van de groepen 8!
2