Lees hier de nieuwsbrief van mei 2014

Nieuwsbrief nr.9– april 2014
Samenwerkingsschool Veerse Stijl
De Lispeltuut
Torenstraat 29
4356 BG Oostkapelle
tel: 0118-586191
e-mail: [email protected]
www.lispeltuut.net
Beste ouders
Wat vliegt de tijd! Hierbij de nieuwsbrief van mei en de laatste maandkalender (nou ja de laatste
1 ½ maand, want over 6 ½ week is het schooljaar alweer voorbij!) Vanmorgen kwam ik door een
praatje met de versierouders tot ontdekking dat er iets niet vermeld staat in de jaarkalender
wat wel erg belangrijk is ; “de 3e pinksterdag”. Een aantal jaar was dit voor iedereen een
vakantiedag. Toen het geen vakantiedag meer was hebben we er voor de kinderen en ouders een
vrije dag van gemaakt zodat ze het traditionele Oostkappelse ringrijden bij kunnen wonen of een
lang vakantiepinksterweekend houden. De leerkrachten gebruiken deze dag voor evaluatie van
het huidige schooljaar en plannen maken voor het nieuwe schooljaar.
dinsdag 10 juni studiedag, alle leerlingen zijn vrij!!
Hoe de formatie (verdeling van leerkrachten en groepen) er volgend jaar precies uit komt te zien
is nog niet helemaal zeker. Wat we al wel met de MR besproken hebben, is het feit dat we
minder formatie hebben. Door de samenwerking hebben we extra formatie gekregen die we in 5
jaar “verliezen”, jaarlijks krijgen we 20% minder. Hierdoor kunnen we volgend schooljaar maar
4 groepen formeren: groep 1/2 , groep 3/4, groep 5/6, groep 7/8. Daarnaast zijn er voor elke
groep wel wat extra leerkrachturen om de groep te ondersteunen of de groep een dagdeel te
splitsen. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen.
Er volgen drukke weken met Cito toetsen, schoolreis, schoolkamp, voorbereidingen voor de
schoolvoorstelling op woensdag 2 juli, avond4daagse, enz enz. Daarnaast werken we aan het
Alles-in-één project: Planten en het Leefstijlthema: Allemaal anders, iedereen gelijk!
Onze nieuwe schoolgids is nog maar een paar maanden oud, het komende jaar blijven we deze
gebruiken met een losse aanvulling over het schooljaar 2014-2015.
Eind juni moet ik voor een nieroperatie naar het ziekenhuis, hierdoor ben ik een aantal weken uit
de roulatie. Mariska zal mij vanaf 16 juni vervangen, ze is op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdagmorgen op school aanwezig.
Gistermorgen kreeg ik een heuglijk telefoontje; burgemeester en wethouders gaan akkoord met
onze wens en de offerte voor het vervangen van de zonwering! De buitenzonwering zal vervangen
worden door multifunctionele zonwering. Multifilm wordt aan de binnenzijde gemonteerd, dit
zorgt voor een uitstekende warmte- en lichtwering, een optimaal zicht op digitale schoolborden
en beeldschermen, een onderhoudsvrije zonwering, energiebesparing en een goed zicht naar
buiten. De afgelopen maanden hebben we de laptops en computers met oude windowversies
vervangen door gerecycelde computers. Hierdoor was er financiële ruimte voor een digitaal
verrijdbaar schoolbord voor groep 1/2 dat gisteren is gearriveerd.
Gezocht !!
Wie heeft er een damesfiets in de schuur staan die niet meer gebruikt wordt?? Op De Lispeltuut
kunnen we die heel goed gebruiken. Stuur uw reactie naar: [email protected] of laat
het even weten aan de leerkracht.
Kwaliteit
Meer weten over de kwaliteit van het openbaar primair onderwijs Walcheren? In het jaarverslag
2013 presenteert Archipel Scholen de kwaliteitsgegevens van haar organisatie. U wordt van
harte uitgenodigd hier kennis van te nemen.
www.archipelscholen.nl/jaarverslagen
Van de Ouderraad
Na de meivakantie zijn we weer bij elkaar geweest om de komende activiteiten te bespreken. Zo
hebben we binnenkort de avondvierdaagse (zie hiervoor de aparte brief) Ook willen we alvast
meedelen dat we op 18 september een ouder-kindavond organiseren. Op deze avond kunt u samen
met uw kind een spelletje doen en eventueel wat lekkers eten. Hierover hoort u meer na de
zomervakantie maar noteer alvast de datum op de kalender. Tot slot deel ik u mee dat Tamara
Peeters de ouderraad gaat verlaten, Eugenie Filius is hiervoor in de plaats gekomen.
Tamara bedankt voor je hulp, namens de Ouderraad Maya Scheunhage
Bag2school
Voor de Bag2School actie is afgelopen keer 115 kg kleding ingezameld. De school krijgt hiervoor
€ 34,50 op haar bankrekening gestort! Iedereen die heeft ingeleverd heel erg hartelijk bedankt.
In het najaar proberen we weer een inzamelingsdatum te boeken.
Cito Entree toets,
Vanmorgen heeft groep 7 het laatste deel van de entree toets gemaakt. De kinderen van groep 5
zijn tijdens de toetsuren naar de andere groepen gegaan.
Schoolvoetbal
In april hebben alle teams van de Lispeltuut deelgenomen aan het jaarlijkse schoolvoetbal.
De teams hebben het allemaal ontzettend goed gedaan. Het was mooi weer en het was erg
gezellig.
We zijn niet met lege handen naar huis gegaan.
De jongens team 7/8 zijn 2de geworden! De meiden team 5/6 zijn 1ste geworden.
Fantastische gedaan jongens en meiden! Onze prijzenkast is aangevuld met 2 mooie bekers!
sCOOLsport mei-juni
In week 21 t/m 24 werken we op onze school met het lespakket LekkerFit!
In alle groepen worden er weer lessen gegeven waarin de thema’s voeding, bewegen en het maken
van gezonde keuzes centraal staan. Als sCOOlsportschool vinden we het belangrijk om samen met
u bij de kinderen een gezonde leefstijl te stimuleren.
Dat is leven op een manier die het lichaam gezond houdt.
Daarom heeft u onlangs van ons de ouderbrochure “lekkerFit! gezond door de basisschool”
ontvangen. Wij hopen dat u de bruikbare tips kan waarderen en er ook iets mee kan?
De afgelopen maanden zijn er vanuit Sportdorp Oostkapelle enkele nieuwe sportgroepen
opgericht.
De kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen op donderdagmiddag deelnemen aan CombiFit. Tijdens dit
sportuurtje wordt er elke week een andere spel aangeboden en traint sportinstructeur Eli ook
de spieren van de kinderen. Kinderen kunnen hiervoor een strippenkaart bij Eli kopen.
Groep 3/4/5 is welkom van 15.30 tot 16.30 en groep 6/7/8 van 16.30 tot 17.30 uur.
Nieuwe kinderen zijn altijd welkom!
Verder zijn er ook verschillende ouders (extra) in beweging gekomen!
Op maandagavond (19.30 uur-20.30) start er wekelijks een loopgroep en op donderdagavond
(19.00-20.00) nemen verschillende ouders deel aan CombiFit (loopvormen en bootcamp).
Beide groepen starten vanaf Sportpark Duinhelm (kleedkamers VV Oostkapelle) en maken daarna
gebruik van de schitterende en afwisselende omgeving van Oostkapelle. Mocht u ook eens kennis
willen maken, dan bent u van harte welkom! (voor meer informatie: www.sportdorpoostkapelle.nl )
Dit schooljaar hebben onze leerlingen ook weer verschillende gastlessen van plaatselijke
sportverenigingen gevolgd en konden ze weer aan verschillende sporttoernooien deelnemen.
De leerlingen hebben hier veel plezier aan beleefd. Daarnaast wist ons meisjes voetbalteam (gr.
5/6) met de 1e beker uit Westkapelle te vertrekken, nogmaals gefeliciteerd!
Ook de komende weken zitten onze leerlingen niet stil en staan de volgende sportactiviteiten nog
op de agenda: Maandag 16 t/m donderdag 19 juni : Avond4Daagse te Oostkapelle, Don 19 juni:
gastlessen Rugby groep 5 t/m 8 (op trapveldje), Don. 26 juni: piepjestest groep 3 t/m 8. Als
laatste wil ik nog vermelden dat wij de leerlingen uit groep 3 t/m 8 een vragenlijstje over sport
hebben laten invullen. Hieruit blijkt dat onze leerlingen van de Lispeltuut erg sportief zijn, want
64 van de 67 (95,5%) zijn lid van een sportvereniging! Een erg mooie uitslag!
Paasviering 17 april 2014
Wat een prachtige middag is het geworden, alles klopte, zelfs het weer werkte mee !
Onze gastheer, Philippe Beukenhorst, liet ons d.m.v. twee poppenkast-poppen kennismaken met
"Nieuw leven" in de vorm van een lammetje.
Juf Ada en juf Lydia vertelden iets n.a.v. hun lessen in de klas met het thema "Verwondering" en
"Nieuw Leven".
Leerlingen lieten ons genieten van muziek en gedichtjes. Ook hingen er tekeningen die door de
leerlingen waren gemaakt in de kerk.
Meester Sjaac vertelde over Beer en Varkentje, een prentenboek van Max Velthuijs.
Tenslotte...paaseieren zoeken rondom de kerk, lammetjes, kuikens en konijn aaien.
Iedereen heeft genoten! Allemaal heel erg bedankt voor jullie enthousiasme!
Nieuwe leerlingen
In groep 1/2 zijn nu 19 leerlingen, de afgelopen weken zijn Stef Maranus en Sky Bons erbij
gekomen en is Pouwel Rennes aan het inlopen. Wij wensen kinderen en ouders een leerzame en
fijne tijd op De Lispeltuut!
LandGoed Wandelingen Oostkapelle (LGWO)
Ontwikkelde wandelroutes op Oostkappels grondgebied. Het gaat om de volgende routes: de
witte route (3,2 km); de rode route (5 km) en de gele route (7,8 km). Kaarten van deze
wandelroutes, die allemaal starten en eindigen bij het infoKnooppunt “het Wachtertje” bij de
NH-kerk in het centrum en zijn verkrijgbaar bij: De Bookshop “, “de Babbelaar”, Strandpaviljoen
“Berkenbosch”. Er is een Nederlands- en Duitstalige versie, geschikt voor alle leeftijden.
De wandelroutes kunnen ook gedownload en uitgeprint worden via: www.dorpsraadoostkapelle.nl
www.natuurlijkoostkapelle.nl www.ardoer.com/onsbuiten.nl en
http://www.vvvzeeland.nl/nl/eilanden/walcheren/oostkapelle
De Burgemeester in Oostkapelle.
Op 24 april is de Burgemeester van Veere op bezoek geweest bij De Lispeltuut. Daar heeft de
Burgemeester met de Burgemeester van de Lispeltuut en de leerlingenraad gepraat.
En natuurlijk om niet te vergeten is de Burgemeester de klassen rond gegaan en de kinderen
mochten vragen stellen. Op Koningsdag (27 april) mocht ik als Burgemeester van De Lispeltuut
samen met de Burgemeester van Veere de prijzen uitreiken.
Rowhana
Verkeersexamen groep 7
In april heeft groep 7 verkeersexamen gedaan. Voor het praktisch gedeelte gingen we met zijn
allen op de fiets naar Domburg. Daar werden eerst alle fietsen gecontroleerd op diverse
onderdelen die belangrijk zijn voor de veiligheid. Daarna moesten de kinderen na elkaar een met
pijlen aangegeven route door het dorp fietsen waar ze beoordeeld werden door “verdekt
opgestelde” personen. Op de terugweg zijn we heerlijk door het bos naar school gefietst.
’s Middags kregen we bericht dat iedereen was geslaagd.
Het theoretisch deel werd in de klas afgenomen door twee agenten. We hadden vooraf veel
geoefend in de klas en thuis, dus echt spannend was het niet. Alle kinderen zijn ook voor hun
theorie met vlag en wimpel geslaagd!
Versieren
Betekenis volgens de encyclopedie: decoreren, figureren, opluisteren, optooien, ornamenteren,
sieren, smukken, garnieren, opschikken, opsieren, opsmukken, pareren, tooien, verfraaien.
Dit doen onze versierouders naar hartenlust en sluiten aan bij onze thema’s en seizoenen. Het is
elke keer weer verrassend en genieten wat ze maken. Judith, Anja, Hanita en Yolanda
hartstikke bedankt voor jullie geweldige bijdrage in de wisselende versiering van de school!