Voor de BPV begeleider,

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2014- 2015
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Koningdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie
van
13-10-2014
22-12-2014
23-02-2015
03-04-2015
06-04-2015
27-04-2015
04-05-2015
14-05-2015
25-05-2015
06-07-2015
tot en met
17-10-2014
02-01-2015
27-02-2015
08-05-2015
15-05-2015
14-08-2015
Project
Naast de vakanties en vrije dagen zijn dit schooljaar nog 2 projectweken ingepland.
In de laatste week november (thema duurzaamheid) en de eerste week van maart
(thema Loopbaan & Burgerschap). We informeren u bijtijds over de gevolgen voor
stage.
Dat geldt ook voor de projectdagen van klas 2.1. Zij lopen 2 dagen stage en gaan 2
dagen naar school. De derde dag wordt projectmatig ingevuld waarbij ook de stage
ingeschakeld kan worden. Dit is afhankelijk van de vakrichting en ook hierover wordt
u geïnformeerd.
Aanwezigheid stage
• Het kan zijn dat de leerling door PTC+ bezoek of andere activiteiten voor
school (waarvan de data nu nog niet bekend zijn) niet op uw bedrijf kan
komen. Zij informeren u hier ruim op tijd over.
• De leerling moet minimaal 14 (klas 2.1) of 21 uur (klas 1.1 en 2.2) per week
stagelopen (excl. pauzes). Zij houden zich hierbij zo goed mogelijk aan de
gebruiken binnen de sector. Teveel gemaakte uren kunnen ze (in overleg met
het bedrijf) compenseren met vrije tijd.
• Leerlingen mogen geen uren sparen om hun stage eerder te beëindigen.
• Leerlingen moeten arts- en tandartsbezoek in hun vrije tijd doen. Voor zeer
dringende zaken mag u natuurlijk een uitzondering maken.
• Bij ziekte moet de leerling bedrijf en school bellen vóór 9 uur.
• Als de leerling zonder bericht afwezig is, vragen wij u de school te bellen
(0515-414095).
Nordwin College MBO Sneek Tel. 0515-414095
Schooljaar 2014-2015