Uitslag bij stelling over Hoes verrast

© Copyright 2013 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Maandag, 03 november 2014
Uitslag bij stelling over Hoes verrast
De anti-Hoes-lobby manifesteert zich nadrukkelijker
dan de voorstanders van
Maastrichts burgemeester,
zo bleek zaterdag weer bij
een peiling van D66.
H
ooguit 100 tot 150 mensen. Dat aantal trekt
doorgaans de maandelijkse Stemtent van D66
Maastricht, waar inwoners kunnen
reageren op telkens een andere stelling. Opmerkelijk: zaterdag namen
bijna 1200 mensen de moeite hun
door Annelies Hendrikx
stem uit te brengen – vooral via internet, maar ook bij de echte tent
op Plein 1992 – op de stelling ‘Burgemeester Hoes moet blijven’. Het
overgrote merendeel was negatief:
een kleine 1100.
Natuurlijk is een dergelijke stemming niet representatief, maar een
poll in deze krant liet onlangs eenzelfde beeld zien. Waarom brengen
de tegenstanders van Onno Hoes
wel een stem uit en de voorstanders in veel geringere mate?
De plotselinge run op de Stemtent is bij D66 uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Voor zover de
partij heeft kunnen nagaan, is er
niet of nauwelijks gemanipuleerd,
zegt fractievoorzitter Bert Jongen.
„Het waren vooral unieke bezoekers, zo leert de techniek ons. Daarom zien wij dit toch als een signaal: een deel van de inwoners van
Maastricht plaatst vraagtekens bij
de burgemeester. Onder meer omdat hij zich te weinig manifesteert
als burgervader. We pretenderen
niet dat onze Stemtent representatief is, maar we gebruiken de ingrediënten wel om de discussie aan te
gaan met de bewoners en met de
persoon in kwestie.”
Eind september meldde Onno
Hoes via deze krant graag een tweede termijn te willen als de eerste
eind 2016 afloopt. Om zich een dag
later tijdens een openbaar interview van debatcentrum Sphinx te
manifesteren als voorstander van
de gekozen burgemeester. Daarbij
gaf hij tevens aan zelf die strijd om
de stem van de burger aan te durven.
Voor D66, ook voorstander van
de gekozen burgemeester, vormde
dat de aanleiding voor deze stelling
op dit moment, al wordt die door
sommigen binnen de Maastrichtse
politiek ‘ongepast’ gevonden.
Moet Onno Hoes schouderophalend voorbij gaan aan een stemming als deze? Of is het ondanks alles wel een teken aan de wand? In
elk geval weet hij zich gesteund
door de meerderheid van de gemeenteraad. Maar dit soort stemmingen maakt niet duidelijk in hoeverre de man op straat achter hem
staat. Antwoord op die vraag krijgt
hij hooguit via een representatieve
enquête onder de inwoners van
Maastricht door een onafhankelijk
bureau. Pas dan is in te schatten of
hij kans zou maken als burgemeester te worden gekozen.